#tehdäänyhdessä #messu

Takaisin

(5 op)
DEK/V Diakonian erityiskoulutus, valinnainen moduuli JEK/V Jumalanpalveluselämän erityiskoulutus, valinnainen moduuli KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli MEK/V Musiikin erityiskoulutus, valinnainen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
​Koulutus peruutettu.
Työyhteisölle ja tiimeille tarkoitettu moniammatillinen jumalanpalveluskoulutus. Tehdään yhdessä messu -koulutus on tarkoitettu suntioille, lastenohjaajille, nuorisotyönohjaajille, diakoniatyöntekijöille, kanttoreille ja papeille.

Jumalanpalveluselämän kehittäminen moniammatillisessa tiimissä on luovaa ja tuloksellista. Yhdessä tehden opimme toisiltamme, innostus tarttuu työyhteisöön ja ideat leviävät seurakunnasta toiseen. Koulutus koostuu kahdesta kolmen päivän mittaisesta lähijaksosta, joiden välillä osallistujat (seurakuntien tiimit) tekevät oman seurakunnan jumalanpalveluselämää virkistävän kehittämishankkeen.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit), Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 1. jakso 26.-28.10.2022 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää, lisäksi yksi lähijakso ja työpajapäivä keväällä 2023.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.12.2021
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus peruutettu.
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja

  • tietää jumalanpalveluselämään liittyviä periaatteita ja ajankohtaisia ilmiöitä
  • osaa toimia innostavasti ja luovasti moniammatillisessa messutiimissä
  • osaa kehittää seurakuntansa jumalanpalveluselämää kaiken ikäisten seurakuntalaisten osallisuuden näkökulmasta

Lisätietoja: ​Koulutuksen hyöty seurakunnalle on paras silloin, jos siihen osallistutaan moniammatillisena tiiminä. Toki yksinkin voi tulla. Koulutus on Diakonian (DEK 25 op), Jumalanpalveluselämän (JEK 30 op), Musiikin (MEK 30 op) ja Kasvatuksen (KEK 25 op) erityiskoulutusten valinnainen moduuli. Sen voi liittää ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin. Lisäksi sen voi sopien liittää Kansainvälisen työn molempiin erityiskoulutuksiin (KTE, KTEL) sekä Yhteisötyön erityiskoulutuksen (YTEK) valinnaiseksi moduuliksi. Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 130 €/jakso
Täysihoito: 198 €/jakso
Muut kustannukset: Pelkkä ateriapaketti 42 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi tai 0401425176
Tiedustelut sisältö: juhani.holma@evl.fi tai 0503268259
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus