Teologian kieli ympäristökriisin aikakaudella

Takaisin

(5 op)

Ekoteologinen koulutuspolku tuottaa osaamista tutkivaan ajatteluun ja tekemiseen ympäristökysymysten esille nostamiseksi. Koulutuksessa tutkitaan erilaisten ekoteologian avaamien näköalojen mahdollisuuksia seurakuntatyön näkökulmasta.

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Kestävä kehitys ja ympäristö, Jumalanpalveluselämä ja julistus, Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Papit, Diakonit ja diakonissat, Johtajat / lähijohtajat, Nuorisotyönohjaajat
Aika ja paikka: 14.1., 18.2., 18.3., 22.4., 20.5., 16.9., 14.10. ja 11.11. 2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus toteutuu Tampereen hiippakunnan alueella, mutta se on avoin myös muiden hiippakuntien alueella työskenteleville.
Osaamistavoitteet: Osallistuja

  • osaa soveltaa ekoteologiasta nousevia näkökulmia työssään.
  • osaa rakentaa ja kehittää ekoteologista työskentelyä yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

Lisätietoja: ​​Koulutuksesta muodostuu ekoteologinen oppimispolku, jossa opiskelija osaa tulkita kristillistä traditiota nykyajan ekologisen kriisin kontekstissa. Lähipäivien lisäksi oppimisprosessiin kuuluu kirjallisuutta sekä tehtäviä, erityisesti omaan työhön liittyvä kehittämishanke. Opiskelu nivoutuu kiinteästi osallistujien omaan työhön sekä sen lomassa toteutuviin ekoteologiasta nouseviin kokeiluihin ja oppimisen soveltamiseen.
Koulutuksen rakenneKoulutus koostuu kahdeksasta päivän mittaisesta lähityöskentelystä: 14.1., 18.2., 18.3., 22.4., 20.5., 16.9., 14.10. ja 11.11. 2022 klo 9.30-15.30 sekä oman ekoteologian soveltamisesta kokeilevassa kehittämistehtävässä seurakuntatyössä. Lähijaksot järjestetään osallistujien omien seurakuntien tiloissa Tampereen hiippakunnan alueella.
KouluttajatHengellisen ohjauksen pastori Jussi Holopainen, Tampere
Kirkkoherra Tero Matilainen, Ruovesi

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Kokonaiskustannukset koulutuksesta n. 200 euroa. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Täysihoito: Koulutus ei sisällä täysihoitoa.
Muut kustannukset: Matkakuluja sekä ruokailukustannuksia .
Kustannusten lisätiedot: Koulutus toteutetaan Tampereen hiippakunnan alueella eri seurakuntien tiloissa, mikä aiheuttaa matkakuluja. Lisäksi ruokailuja omakustanteisesti.
Tiedustelut kustannuksista: tero.matilainen@evl.fi; jussi.holopainen@evl.fi
Tiedustelut sisältö: tero.matilainen@evl.fi; jussi.holopainen@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://www.tampereenhiippakunta.fi/
Toteuttaja: Tampereen hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Tampereen ev. lut. seurakunnat