Teologinen symposiumi ”Naiset muuttavat mission”

Takaisin

(0,25 op)

​​Naisten merkitys ja toimijuus kirkon missiossa, lähetystyössä ja seurakuntien kasvun tekijöinä globaalissa etelässä ei ole saanut riittävästi huomiota. Symposiumissa tarkastellaan, millaisia asioita naiset näkevät tärkeinä kirkon missiossa. Symposiumi avaa käsitystä siitä, miten naisteologit käyvät dialogia vallasta ja voimaannuttamisesta, ja mahdollistavat naisten täysivaltaisen osallisuuden kirkkoon ja yhteiskuntaan.

Koulutustyyppi: Kirkon ajankohtaiskoulutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Jumalanpalveluselämä ja julistus, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys, Vapaaehtoistoiminta
Kohderyhmä: Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Opiskelijat, Papit, Uudet työntekijät, Muut, Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 19.1.2022 klo 9.30-15.30 Helsinki, Kirjasto Oodi, Kino Regina
Ilmoittautuminen viimeistään: 10.1.2022
Sähköposti-ilmoittautuminen: symposiumi@suomenlahetysseura.fi
Osaamistavoitteet:

​​Osallistuja ymmärtää, mikä on naisten merkitys kirkon kasvussa, missiossa ja diakoniassa etelän kirkoissa. Osallistuja hahmottaa kirkon kasvun ja naispappeuden yhteyden, ja näkee naisten merkityksen esimerkiksi rauhantyössä ja köyhyyden poistamisessa.

Lisätietoja:

​​Symposiumissa esitetään puheenvuoroja sekä käydään keskusteluja yhteisesti ja pienryhmissä. Tapahtuma myös striimataan, ja keskusteluun on mahdollista osallistua myös etäyhteyden kautta. Ohjelma julkaistaan Lähetysseuran nettisivuilla. ​

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Ei osallistumismaksua
Täysihoito: Lounas omakustanteinen
Muut kustannukset: Mahdolliset matka- ja majoituskulut omakustanteisia
Tiedustelut kustannuksista: kati.kemppainen@suomenlahetysseura.fi
Tiedustelut sisältö: kati.kemppainen@suomenlahetysseura.fi puh 043 8244389
Linkki kotisivulle: https://felm.suomenlahetysseura.fi/
Aineistoa: https://www.suomenlahetysseura.fi/symposiumi
Toteuttaja: Suomen Lähetysseura
Yhteistyökumppanit: Agricola-opintokeskus