Terveet rajat hyvinvointia vahvistamassa

Takaisin

(4 op)

​Terveet rajat tuovat hyvinvointia ihmisen elämään. Kun pystyy asettaman elämässään tarkoituksenmukaiset rajat, osaa puolustaa ja suojella itseään. Asettamalla rajat, kunnioittaa itseään, ja se johtaa kunnioittaviin ja rakentaviin ihmissuhteisiin muiden kanssa. Rajat suojaavat myös ylikuormittumiselta ja uupumiselta.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus, Vapaan sivistystyön koulutustarjonta
Tehtäväalue: Työelämätaidot, Työsuojelu ja -hyvinvointi, Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä, Muu
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Johtajat / lähijohtajat, Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Muut
Aika ja paikka: Neljä koulutusjaksoa: 20.-21.1.2023, 10.-12.2.2023, 17.-19.3.2023, 21.-23.4.2023, Perheniemen evankelinen opisto, Opistontie 15 B, 47450 Perheniemi
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaikaa voidaan jatkaa.
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja:

 • tunnistaa omat rajansa ja omaa tapaansa olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja ymmärtää terveiden rajojen merkityksen vuorovaikutussuhteissa.
 • ymmärtää terveiden rajojen merkityksen oman hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja vahvistamisessa.
 • osaa tukea asiakkaitaan entistä toimivampaan vuorovaikutukseen sekä terveeseen itsensä ja asiansa puolustamiseen sekä rakentavaan jämäkkyyteen.

Lisätietoja: ​Koulutuksen tavoitteena on tuottaa valmiuksia entistä toimivampaan kommunikaatioon, terveeseen itsensä ja asiansa puolustamiseen, oman hyvinvoinnin vahvistamiseen sekä rakentavaan jämäkkyyteen.

Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat:

 • terveet rajat elämän palveluksessa – rajojen vahvistaminen – rakentava vuorovaikutus
 • lähtökohtia terveeseen itsetuntoon ja lähimmäisen kohtaamiseen
 • henkilökohtaisen tilanteen tiedostaminen tasapainoisen vuorovaikutuksen
 • ja yhteyden rakentamisen perustana
 • henkisen itsepuolustuksen perusteet
 • tärkeitä näkökulmia tavallista herkemmälle, kiltteyteen taipuvaiselle ihmiselle
 • luonnollisen aggression kanavoiminen terveeksi jämäkkyydeksi
 • kohti tervettä ja rakentavaa itsensä ja asiansa puolustamista

Koulutuksessa paneudutaan aiheisiin käytännönläheisesti sekä teoriaa omaan elämään ja työhön peilaten, jolloin opitut uudet näkökulmat voivat palvella elämän arjessa. Opetus toteutetaan vuorovaikutteisesti. Koulutukseen sisältyy luento-opetuksen lisäksi toiminnallista työskentelyä. Lähiopetusjaksojen välillä on etäopiskelua, johon kuuluu kirjallisuuteen tutustumista, käytäntöön liittyviä tehtäviä sekä oppimispäiväkirjan pitämistä.

Viikonloppujaksot alkavat perjantaisin klo 18 ja päättyvät sunnuntaisin klo 14 sisältäen 15 tuntia opetusta.

Lähiopetusviikonloput:
20.-22.1.2023 Terveet rajat elämän palveluksessa
– Rajojen muodostuminen, rikotut rajat, rajojen vahvistaminen

10.-12.2.2023 Tasapainoinen vuorovaikutus
– Henkilökohtaisen tilanteen tiedostaminen tasapainoisen vuorovaikutuksen ja yhteyden rakentamisen perustana, rakentava vuorovaikutus, perusihmisarvo, tasa-arvo ja oikeudenmukainen kohtelu lähtökohtina terveeseen itsetuntoon ja lähimmäisen kohtaamiseen

17.-19.3.2023 Henkinen itsepuolustus
– Miksi tarvitaan henkistä itsepuolustusta, henkisen itsepuolustuksen perusteet, tärkeitä näkökulmia herkälle, kiltteyteen taipuvaiselle ihmiselle

21.-23.4.2024 Terve aggressio ja itsensä puolustaminen
– Mitä aggressio on, aggressio vs. väkivalta, aggression aiheuttamia reaktioita kehossa, aggression kanavoiminen terveeksi jämäkkyydeksi, kohti tervettä ja rakentavaa itsensä ja asiansa puolustamista

Opettajat/ohjaajat:
Petri Välimäki, TM, pastori
Päivi Niemi, Master of Psychotherapist, Psyk.EAT, työnohjaaja, seksuaalineuvoja, PT Varala Anne Makkonen, sosionomi AMK, sielunhoitoterapeutti
Aila Lankinen, sosionomi, työnohjaaja, psykoterapeuttiopiskelija, sielunhoitoterapeutti

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 148 €/koulutusjakso, yhteensä neljä jaksoa
Täysihoito: Täysihoitopaketti 84 €/koulutusjakso, sis. majoituksen 2 hh ja ruokailut. Ruokailupaketti ei-majoittuville 32 €/koulutusjakso, sis. aloituskeiton, lounaat ja päiväkahvit
Kustannusten lisätiedot: Yhden hengen huoneesta lisämaksu 34 €
Tiedustelut kustannuksista: Perheniemen opiston toimisto, opisto@perheniemi.com, p. 05 7574 100
Tiedustelut sisältö: Perheniemen opiston toimisto, opisto@perheniemi.com, p. 05 7574 100
Linkki kotisivulle: https://perheniemi.com
Aineistoa: https://perheniemi.com/koulutukset/189
Toteuttaja: Perheniemen evankelinen opisto