Terveet rajat hyvinvointia vahvistamassa

Takaisin

(4 op)

​Terveet rajat tuovat hyvinvointia ihmisen elämään. Kun pystyy asettaman elämässään tarkoituksenmukaiset rajat, osaa puolustaa ja suojella itseään. Asettamalla rajat, kunnioittaa itseään, ja se johtaa kunnioittaviin ja rakentaviin ihmissuhteisiin muiden kanssa. Rajat suojaavat myös ylikuormittumiselta ja uupumiselta.

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Työsuojelu ja -hyvinvointi, Työelämätaidot, Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä, Muu
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Johtajat / lähijohtajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Muut
Aika ja paikka: 21.1.-23.1.2022, 11.-13.2.2022, 11.-13.3.2022, 1.-3.4.2022, Perheniemen evankelinen opisto, Opistontie 15 B, 47450 Perheniemi
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Sähköposti-ilmoittautuminen: opisto@perheniemi.com, p. 05 7574 100
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaikaa voidaan jatkaa.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja:

  • Tunnistaa omat rajansa ja omaa tapaansa olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja ymmärtää terveiden rajojen merkityksen vuorovaikutussuhteissa.
  • Ymmärtää terveiden rajojen merkityksen oman hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja vahvistamisessa.
  • Osaa tukea asiakkaitaan entistä toimivampaan vuorovaikutukseen sekä terveeseen itsensä ja asiansa puolustamiseen sekä rakentavaan jämäkkyyteen.

Lisätietoja: ​Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa valmiuksia entistä toimivampaan kommunikaatioon, terveeseen itsensä ja asiansa puolustamiseen, oman hyvinvoinnin vahvistamiseen sekä rakentavaan jämäkkyyteen.Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat mm.
– terveet rajat elämän palveluksessa- rajojen vahvistaminen- rakentava vuorovaikutus
– lähtökohtia terveeseen itsetuntoon ja lähimmäisen kohtaamiseen- henkilökohtaisen tilanteen tiedostaminen tasapainoisen vuorovaikutuksen
ja yhteyden rakentamisen perustana- henkisen itsepuolustuksen perusteet- tärkeitä näkökulmia tavallista herkemmälle, kiltteyteen taipuvaiselle ihmiselle- luonnollisen aggression kanavoiminen terveeksi jämäkkyydeksi- kohti tervettä ja rakentavaa itsensä ja asiansa puolustamista
Koulutuksessa paneudutaan aiheisiin käytännönläheisesti sekä teoriaa omaan elämään ja työhön peilaten, jolloin opitut uudet näkökulmat voivat palvella elämän arjessa. Opetus toteutetaan vuorovaikutteisesti. Koulutukseen sisältyy luento-opetuksen lisäksi toiminnallista työskentelyä. Lähiopetusjaksojen välillä on etäopiskelua, johon kuuluu kirjallisuuteen tutustumista, käytäntöön liittyviä tehtäviä sekä oppimispäiväkirjan pitämistä.
Viikonloppujaksot alkavat perjantaisin klo 18 ja päättyvät sunnuntaisin klo 14 sisältäen 15 tuntia opetusta.

Lähiopetusviikonloput: 21.1.-23.1.2022 Terveet rajat elämän palveluksessa- rajojen muodostuminen- rikotut rajat- rajojen vahvistaminen 11.-13.2.2022 Tasapainoinen vuorovaikutus- henkilökohtaisen tilanteen tiedostaminen tasapainoisen vuorovaikutuksen ja yhteyden rakentamisen perustana- rakentava vuorovaikutus- perusihmisarvo, tasa-arvo ja oikeudenmukainen kohtelu lähtökohtina terveeseen itsetuntoon ja lähimmäisen kohtaamiseen 11.-13.3.2022 Henkinen itsepuolustus- miksi tarvitaan henkistä itsepuolustusta- henkisen itsepuolustuksen perusteet- tärkeitä näkökulmia herkälle, kiltteyteen taipuvaiselle ihmiselle 1.-3.4.2022 Terve aggressio ja itsensä puolustaminen- mitä aggressio on- aggressio vs. väkivalta- aggression aiheuttamia reaktioita kehossa- aggression kanavoiminen terveeksi jämäkkyydeksi- kohti tervettä ja rakentavaa itsensä ja asiansa puolustamista Opettajat/ohjaajatPetri Välimäki, TM, pastoriPäivi Niemi, Master of Psychotherapist, Psyk.EAT, työnohjaaja, seksuaalineuvoja, PT Varala 2020 Anne Makkonen, sosionomi AMK, sielunhoitoterapeuttiAila Lankinen, sosionomi, työnohjaaja, psykoterapeuttiopiskelija, sielunhoitoterapeutti

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 138 €/koulutusjakso, yhteensä neljä jaksoa
Täysihoito: Täysihoitopaketti 84 €/koulutusjakso, sis. majoituksen 2 – 3 hh ja ruokailut. Ruokailupaketti ei-majoittuville 29 €/koulutusjakso, sis. aloituskeiton, lounaat ja päiväkahvit
Kustannusten lisätiedot: Yhden hengen huoneesta lisämaksu 34 €
Tiedustelut kustannuksista: Perheniemen opiston toimisto, opisto@perheniemi.com, p. 05 7574 100
Tiedustelut sisältö: Perheniemen opiston toimisto, opisto@perheniemi.com, p. 05 7574 100
Linkki kotisivulle: https://www.perheniemi.com
Aineistoa: https://www.perheniemi.com/koulutukset/
Toteuttaja: Perheniemen evankelinen opisto