Terveys ja sairaus, työyhteisökysymykset ja viestintä – Sairaalasielunhoidon erityiskoulutus

Takaisin

(5 op)

Moduuli on osa Kirkon sairaalasielunhoidon erityiskoulutusta EK 2022-2024. Koulutusryhmä on täynnä, ei uusia osallistujia. ​Jaksolla pureudutaan työyhteisöteemoihin, työhyvinvointiin ja viestintään.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Sielunhoito, Työelämätaidot, Työsuojelu ja -hyvinvointi
Kohderyhmä: Papit, Diakonit ja diakonissat
Aika ja paikka: 6.-8.2.2024 Kirkon talo, Eteläranta 8 (varalle 9.2.2024)
Ilmoittautuminen viimeistään: 5.9.2023
Sähköposti-ilmoittautuminen: virpi.sipola@evl.fi
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutusjaksolle otetaan vain erityiskoulutuksen opiskelijoita.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • osaa toimia työhyvinvointia tukevalla tavalla
  • osaa havainnoida kirkon ja terveyden- ja sosiaalihuollon sisäistä ja ulkoista toimintaympäristöä, analysoida muutoksia ja kehittämistarpeita ja tulevaisuuden kehityssuuntia
  • osaa tunnistaa omaa asiantuntijuuttaan ja osaamisen kehittämistarpeitaan ja hankkia itselleen tulevaisuuden tarpeita huomioivaa koulutusta
  • osaa suunnitella ja toteuttaa koulutusta ja toimia asiantuntijana työalaansa liittyvissä asioissa hyödyntäen erilaisia pedagogisia menetelmiä
  • osaa hahmottaa roolinsa yhteisölähtöistä työtä tekevänä kirkon viestijänä
  • osaa toimia viestijänä toimintaympäristön tarpeet ja toimintatavat huomioiden (viestintäkanavat, kieli ja viestintätyyli)
  • ymmärtää digiviestinnän ja sosiaalisen median toimintaperiaatteet ja niiden vaikutukset viestintään.

Lisätietoja: ​Koulutusjakso on osa sairaalasielunhoidon erityiskoulutusta. Jakso toteutetaan lähijaksona Kirkon talossa, Eteläranta 8.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Noin 220- 250e, sisältäen ruokailut ja koulutuksen. Oikeus muutoksiin pidätetään
Täysihoito: Ruokailut 75e – 100e, majoituksen jokainen opiskelija järjestää itse. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Muut kustannukset: Majoituskulut, matkakulut, mahdolliset päivärahat
Kustannusten lisätiedot: Osallistuja huolehtii itse majoituksen varaamisesta ja kustannuksista.
Tiedustelut kustannuksista: virpi.sipola@evl.fi
Tiedustelut sisältö: virpi.sipola@evl.fi, katri.suhonen@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/documents/1327140/43013736/Sairaalasielunhoidon+erityiskoulutus.pdf/629797ea-1851-8338-1580-056a627ec8a1?t=1591267184866
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Diakonia ja yhteiskunta