Terveysteknologia gerontologisessa hoitotyössä

Takaisin

(5 op)

​Gerontologinen hoitotyö kaipaa osaavia tekijöitä! Päivitä ja syvennä osaamistasi ikääntyneiden ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, hoidossa sekä kuntoutuksessa. Tällä avoimen amk:n opintojaksolla perehdytään ikääntyneen hoitotyössä sovellettaviin terveysteknologian ratkaisuihin.
Opintojakso kuuluu terveysalan loppuvaiheen opintoihin ja se soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat
Aika ja paikka: Syksy 2023
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.7.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 16.7. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija
– osaa etsiä ja hyödyntää tarkoituksenmukaisia teknologisia ratkaisuja tukiessaan ikääntyneen ihmisen hyvinvointia
– osaa arvioida teknologisten ratkaisujen roolia ikääntyneiden ihmisten hoitotyössä
– osaa käyttää teknologiaa osana ammattitaitoaan ja arvioida teknologisten ratkaisujen soveltuvuutta, eettisyyttä ja turvallisuutta
– osaa tukea ikääntyvää ihmistä ja heidän läheisiään teknologisten ratkaisujen käyttöönotossa ja käyttämisessä.
Lisätietoja: Ydinsisällöt:- terveysteknologia ja ikääntyneen hoitotyö
– geroteknologiset ratkaisut
– eettisyys, soveltuvuus ja turvallisuus. ​Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana. Kulttuurisensitiivinen gerontologinen työ on osa Gerontologisen hoitotyön opintokokonaisuutta. Tutustu koko osaamiskokonaisuuteen, mikäli tarvitset opintoja myös gerontologisen kliinisen hoitotyön perusteista ja olet kiinnostunut myös terveysteknologiasta gerontologisessa hoitotyössä.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75€
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu