Tietosuojavastaavan peruskoulutus

Takaisin

(2 op)

​Mitä tietosuojavastaavan tehtäviin kuuluu, millaista osaamista edellytetään ja miten tehtävää hoidetaan käytännössä? Tietosuojavastaavan peruskoulutuksessa eri organisaatioissa toimivat tietosuojavastaavat saavat tarvittavat tiedot tehtävänsä hoitamiseksi ja luovat kehittämistehtävän muodossa oman tehtäväkuvauksensa.

GDPR:ssä eli EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määriteltiin tiukat kriteerit, miten henkilötietojen käsittely ja rekisterien ylläpito tulee järjestää. Sen myötä kaikissa organisaatioissa tulee kiinnittää aiempaa enemmän huomiota tietosuojakysymyksiin ja tietoturvaan.

Tietosuojavastaavan peruskoulutus tarjoaa laajat perustiedot GDPR:n mukaisten velvollisuuksien hoitamiseen, minkä vuoksi se sopii tietosuojavastaavien lisäksi myös muille organisaation henkilötietojen käsittelyyn osallistuville sekä niistä päättäville!

Koulutustyyppi: Vapaan sivistystyön koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Työsuojelu ja -hyvinvointi, Työelämätaidot, Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä, Hallinto ja talous
Kohderyhmä: Hallinnon ja talouden työntekijät, Johtajat / lähijohtajat, Viestintätehtävissä toimivat, Muut
Aika ja paikka: 5.4., 12.4. ja 29.4.2022 klo 15:30-17:00, verkko
Ilmoittautuminen viimeistään: 28.3.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • tuntee tietosuojavastaavan tehtävän ja henkilötietojen käsittelyn perusteita
  • tuntee tietosuojavastaavan työkalupakin ja työelämän tietosuoja-asiat
  • ymmärtää mitä tietoturva tarkoittaa ja tuntee tietoturvaloukkaukset
Lisätietoja: ​Kohderyhmä: Organisaation tietosuojavastaavaksi nimetyille tai ko. tehtävästä kiinnostuneille. Koulutus soveltuu myös työyhteisön tietohallinnosta vastaaville.

Sisältö:

Tietosuojavastaavan tehtävä ja henkilötietojen käsittelyn perusteita
– Tietosuojavastaavan tehtävät, vastuut ja rooli työpaikalla
– Rekisterinpitäjän velvollisuudet, henkilötietojen käsittelyn selosteen ja informoinnin laatiminen
– Henkilötietojen käsittelyn tarpeet ja tarkoitukset – mitä on mahdollista tehdä, mitä ei?
– Tietosuojaan liittyvät ohjeistukset

Tietosuojavastaavan työkalupakki ja työelämän tietosuoja
– Osoitusvelvollisuus ja dokumentointi
– Oikeutetun edun tasapainotesti
– Ulkopuoliset henkilötietojen käsittelijät ja sopimukset
– Työelämän tietosuoja työnantajan ja työntekijän näkökulmista

Tietoturva ja tietoturvaloukkaukset
– Henkilötietojen riskienhallinta osana tietosuojavastaavan työtä
– Vaikutustenarviointi – milloin se on tehtävä ja miten?
– Tietosuoja sähköisessä viestinnässä ja markkinoinnissa
– Pilvipalvelujen ja sovellusten turvallinen käyttö
– Toiminta tietoturvaloukkauksen sattuessa ja ilmoitusvelvollisuus

Kouluttaja: Harto Pönkä, KM on ohjelmistoalan yrittäjä, tietokirjailija sekä sosiaalisen median ja koulutusteknologian tunnettu asiantuntija. Kouluttajana Pönkä on toiminut vuodesta 2008 lähtien.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 250 €
Täysihoito: 0€
Tiedustelut kustannuksista: Soili Meklin, rehtori soili.meklin(a)snellmanedu.fi p. 044 746 2841 tai asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi p. 044 746 2840
Tiedustelut sisältö: Soili Meklin, rehtori soili.meklin(a)snellmanedu.fi p. 044 746 2841 tai asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi p. 044 746 2840
Linkki kotisivulle: https://snellmanedu.fi/
Aineistoa: https://snellmanedu.fi/tuote/tietosuojavastaavan-peruskoulutus-2-op-3/
Toteuttaja: SnellmanEDU