Todistajana ja julistajana -evankelistakurssi 2022-2023

Takaisin

(4 op)

Koulutus on tarkoitettu jokaiselle, joka haluaa syventää julistus- ja evankelioimistyön osaamistaan. Koulutuksessa evankelioimistyö ymmärretään sen laajassa merkityksessä, koskien niin sanallista julistusta kuin sielunhoidollista kohtaamista sekä näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa kristillisen sanoman kanssa.

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus, Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Papit, Diakonit ja diakonissat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Muut
Aika ja paikka: Jakso 1: 9.-15.5.2022. Jakso 2: 18.-20.11.2022. Jakso 3: 19.-21.5.2023. Lohja, Vivamon leiri- ja kurssikeskus
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.3.2022
Sähköposti-ilmoittautuminen: seurakuntapalvelut@sana.fi
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutukseen valitaan hakemusten perusteella. Hakemuksen yhteyteen liitteeksi seurakunnan työntekijän suosittelu.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja ymmärtää evankelioimisen osana seurakunnan ja jokaisen kristityn elämää. Hän tuntee evankelioimisen teologiaa sekä sielunhoidollisen kohtaamisen ja viestinnän perusteita. Osallistuja osaa soveltaa kristillistä, evankelioivaa elämäntapaa omassa toiminnassaan ja hallitsee erilaisten evankelioimisvälineiden käytön. Osallistuja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida evankelioivia tilaisuuksia. Osallistuja osaa verkostoitua toisten evankelioimistyöstä kiinnostuneiden toimijoiden kanssa. Osallistuja tunnistaa omat vahvuutensa ja lahjansa ja käyttää monipuolisesti omia armolahjojaan. Hän ymmärtää erilaisten kykyjen ja lahjojen käytön evankelioimistyössä.
Lisätietoja: ​Koulutus koostuu kolmesta lähiopiskelujaksosta (1 x 7 pv, 2 x viikonloppu), suositeltavan kirjallisuuden lukemisesta ja/tai elokuvien katsomisesta sekä niihin liittyvästä raportoinnista, sekä lähiopiskelujaksojen väleillä omassa seurakunnassa toteutettavista käytännön tehtävistä.

Työskentelymenetelminä käytetään luentoja, aktivoivaa ryhmätyöskentelyä sekä yksilötyöskentelyä.

Lähijaksojen keskeiset sisällöt:
Ensimmäinen lähiopiskelujakso: kristinuskon keskeinen sisältö, evankelioinnin perusteet, puheviestintä- ja kommunikaatio, puheen valmistaminen, oman persoonan vahvuudet ja heikkoudet, omat lahjat, ihmisten kohtaaminen, evankelioivan elämäntavan (L10T) oppiminen ja opettaminen muille.
Toinen lähiopiskelujakso: erilaiset evankelioimisvälineet (esim. nettisivustot MyStory.me ja thefour.com), oman oppimisprosessin reflektointi, harjoittelu käytännön kenttätilanteessa, terve hengellisyys
Kolmas lähiopiskelujakso: seurakunta ja evankelioimistyö, aikuinen usko, evankelioivien tapahtumien järjestäminen, koulutusprosessin loppuarviointi ja johtopäätökset.

Lähiopetusjaksoista kertyy noin 80 opetustuntia. Lisäksi kirjallisuus- ja elokuvatehtävistä kertyy noin 15 opetustunnin kokoinen oppimiskokonaisuus. Osallistujan odotetaan myös soveltavan L10T-elämäntapaa omassa elämässään. Hänen tulee myös valmentaa vähintään yksi henkilö ko. elämäntapaan, mistä kertyy noin 15 tunnin kokoinen oppimiskokonaisuus.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 295 e (jaksoittain 155+70+70)
Täysihoito: 955 e (jaksoittain 575+190+190). Oikeus muutoksiin pidätetään.
Kustannusten lisätiedot: Huom. täysihoidossa hintamuutokset mahdollisia. Peruutus 7 pv, muuten peritään osa maksusta.
Tiedustelut kustannuksista: Vivamon leiri- ja kurssikeskus, vivamo@sana.fi, puh. 020 768 1760
Tiedustelut sisältö: Virpi Nyman, virpi.nyman@sana.fi, puh. 0400 793 449
Linkki kotisivulle: http://www.kansanraamattuseura.fi
Toteuttaja: Kansan Raamattuseura
Yhteistyökumppanit: KRS Koulutuspalvelut