Toiminnalliset menetelmät lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä

Takaisin

(5 op)

​Perhehoitotyö osaksi ammattiosaamistasi! Työskenteletkö tai haluaisitko työskennellä perheiden hyvinvoinnin ja terveyden tukemisessa ja kaipaatko lisää toiminnallisia menetelmiä sekä moniammatillista osaamista? Tällä avoimen amk:n opintojaksolla perehdytään mm. terveyttä ja hyvinvointia edistäviin toiminnallisiin menetelmiin yksilön, ryhmän tai yhteisön kanssa tehtävässä työssä.

Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan koulutusten loppuvaiheen opintoihin ja se soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja sosionomeille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat
Aika ja paikka: Kevät 2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.12.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 17.12. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija
– osaa perustaa toimintansa teoreettiseen ja tutkittuun tietoon
– osaa innovoida uudenlaisia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä toiminnallisia menetelmiä perheen kanssa tehtävään työhön sekä kehittää vertaistoimintaa
– osaa käyttää osallistavia toiminnallisia menetelmiä yksilön, ryhmän tai yhteisön kanssa tehtävässä työssä
– osaa toimia hoitotyön asiantuntijana monialaisessa sekä -ammatillisessa yhteistyössä
– osaa määritellä yhteiskunnallisen vaikuttamisen toimintakäytäntöjä ja menetelmiä
– osaa arvioida erilaisten toimintakäytäntöjen ja menetelmien vaikutuksia ja vaikuttavuutta
Lisätietoja: ​Ydinsisällöt – perhehoitotyön teoria käytännön työssä
– yhteistyö- ja verkostotyöosaaminen
– perhedynamiikan tukeminen ja arvioiminen
– työmenetelmät yksilön, ryhmän ja yhteisön kanssa eri toimintaympäristöissä
– vaikuttavuus, hyvät käytännöt, näyttöön perustuvat perhekeskeisen työn toiminnalliset menetelmät ja niiden käyttäminen

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Toiminnalliset menetelmät lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä on osa Perhehoitotyön opintokokonaisuutta. Tutustu koko osaamiskokonaisuuten, mikäli olet kiinnostunut myös pitkäaikaissairaan lapsen, nuoren ja hänen perheensä terveyden edistämisestä sekä perheiden kanssa tehtävän työn menetelmistä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu