Toimintakyvyn tukeminen vanhuudessa – Hoivamusiikki vuorovaikutuksen vahvistajana

Takaisin

(5 op)
DEK/V Diakonian erityiskoulutus, valinnainen moduuli
​Ikääntyminen tuo erilaisia muutoksia elämään ja toimintakykyyn. Haluatko kokeilla ja oppia jotakin uutta ikääntyneiden kanssa toimiessasi? Kun sanat eivät riitä, musiikki tuo mahdollisuuden jatkaa vuorovaikutusta.

Musiikin kokonaisvaltaisesta vaikutuksesta ihmiseen tiedetään koko ajan enemmän ja sen myötä sitä pystytään hyödyntämään tietoisemmin seurakunnan toiminnassa eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kanssa.

Tule koulutukseen yhdessä pohtimaan ja kehittämään miten seurakunnan toiminnassa voidaan tukea vanhuuden elämänvaiheessa eläviä. Koulutus ei edellytä osallistujalta soittamis- ja laulutaitoa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Papit, Muut
Aika ja paikka: 7.9.2023 Teams, 13.-15.9.2023 Kirkon koulutuskeskus, 6.10.2023 Teams, 27.11.2023 Teams
Ilmoittautuminen viimeistään: 28.2.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaikaa jatkettu. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin koulutukseen voidaan ottaa, valintakriteereitä ovat diakonian erityiskoulutuksen kokonaisuuden suorittaminen, työkokemus ja osaamistarve.
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja:

  • tunnistaa vanhuuden psyykkisiä, fyysisiä, sosiaalisia ja hengellisiä prosesseja
  • ymmärtää ikääntymisen tuomia muutoksia ja osaa tukea ikääntynyttä erilaissa elämäntilanteissa
  • osaa hyödyntää musiikin käyttöä ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemisessa
Lisätietoja: ​​Koulutuksen sisältöinä ovat mm. muistisairaudet, ikääntymisen muutokset, luopuminen, itsemääräämisoikeus ja diakoniatyö osana palvelujärjestelmää.
Koulutus muodostuu oppimistehtävistä, kolmesta Teams-koulutuspäivästä sekä kolmen lähipäivän jaksosta Kirkon koulutuskeskuksessa. Koulutuksen tukena on pienryhmätyöskentelyä etäjakson aikana. Lähipäivissä perehdytään konkreettisesti musiikin keholliseen, psykologiseen ja hengelliseen vaikutukseen vuorovaikutuksen tukena.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 200 €/koko koulutus
Täysihoito: 214 €/lähijakso
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 47 €/lähijakso
Tiedustelut kustannuksista: Ulla Pyykkö, ulla.pyykko@evl.fi, 040 1425176
Tiedustelut sisältö: helena.tuominen@evl.fi, 050 3427031
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus