Toimiva koulu -ohjaajakoulutus

Takaisin

(5 op)

Teetkö yhteistyötä koulujen tai oppilaitosten kanssa? Toimiva koulu on opettajille ja muille kasvatusalan ammattilaisille suunnattu käytännönläheinen koulutus koulujen ihmissuhteiden ja vuorovaikutuksen edistämiseen.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon ajankohtaiskoulutus, Vapaan sivistystyön koulutustarjonta
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Papit
Aika ja paikka: 29.-31.1.2024 ja 26.-27.3.2024, Jyväskylän kristillinen opisto
Ilmoittautuminen viimeistään: 11.12.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ryhmän maksimikoko on 25 henkilöä.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja osaa tunnistaa, ilmaista ja kuunnella omia ja toisten tunteita, ilmaista itseään selkeästi sekä ymmärtää aktiivisen kuuntelun merkityksen ihmissuhteissa.

Osallistuja osaa soveltaa tunteisiin, itseilmaisuun ja kuuntelemiseen liittyviä taitoja tarve- ja arvoristiriitojen käsittelyssä.

Osallistuja ymmärtää erilaisia vuorovaikutustilanteita ja osaa määritellä ihmiskäsitystään. Osallistuja osaa soveltaa oppimaansa ohjausharjoituksissa. Osallistuja osaa ratkaista Toimiva koulu -kurssien organisointiin liittyviä kysymyksiä ja soveltaa koulutuksia omalle toimialalleen.

Lisätietoja:

Toimiva koulu -ohjaajaksi voivat kouluttautua niin alakoulun, yläkoulun kuin lukion opettajat ja oppilashuoltohenkilöstö samoin kuin korkea-asteen opettajat ja ohjaajat sekä muut kasvatus- ja ohjausalan ammattilaiset.

Toimiva koulu -ohjaajakoulutuksessa perehdyt ja kehität tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Tutustut kurssin materiaaliin ja harjoittelet kurssin ohjaamista. Ohjaajakoulutus pätevöittää sinut ohjaajaksi ja saat oikeudet pitää Toimiva koulu -vuorovaikutuskoulutuksia lisensoidun materiaalin pohjalta.

Toimiva koulu -kurssi kuuluu kansainväliseen Gordonin toimivat ihmissuhteet -kurssiperheeseen. Nämä kurssit ovat yhdysvaltalaisen psykologi Thomas Gordonin luomia, tutkittuja ja vuosikymmenten kokemuksella kehitettyjä vuorovaikutustaitojen koulutuksia. Toimiva koulu -kurssin teoreettinen viitekehys muodostuu Gordonin vuorovaikutusmallista, niin sanotusta käyttäytymisen ikkunasta, johon opiskeltavat vuorovaikutustaidot linkittyvät. Suomessa koulutustoimintaa koordinoi GTIry.

Koulutukseen kuuluu itsenäisesti suoritettavia tehtäviä. Lähijaksojen ja suoritettujen tehtävien jälkeen kouluttaja myöntää arvionsa perusteella osallistujalle ohjaajapätevyyden. Koulutuksen materiaalina on Toimiva koulu -ohjaajan käsikirja ja -työkirja (uudistettu 2023).

Kouluttajina toimivat LitT, työnohjaaja STOry Ulla Klemola ja LitM, väitöskirjatutkija Tommi Mäkinen.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 850 € sisältäen kahvit ja ateriat
Täysihoito: Majoitushinta on 2hh 40€/hlö/yö ja 1hh 60€/hlö/yö. Aamiainen erillishintaan saatavuuden mukaan. Muutosoikeus pidätetään.
Tiedustelut kustannuksista: Katriina Holma, toimisto@jko.fi, 014 334 8000
Tiedustelut sisältö: Tiina Mennala, tiina.mennala@jko.fi, 044 752 2776
Linkki kotisivulle: https://jko.fi/
Toteuttaja: Jyväskylän kristillinen opisto