Toimiva Perhe -ohjaajakoulutus

Takaisin

(5 op)

​Tue vanhempia ja muita kasvattajia vuorovaikutustaitojen ​vahvistamisessa! Tässä koulutuksessa perehdyt kokemuksellisesti Toimiva Perhe -kurssin materiaaliin ja harjoittelet kurssin ohjaamista. Pätevöityessäsi ohjaajaksi kehität samalla vuorovaikutustaitojasi.

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Kasvatus, Perhe ja parisuhde, Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä, Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • ymmärtää Toimiva Perhe -kurssin vuorovaikutustaidot, periaatteet, rakenteen ja menetelmät sekä osaa järjestää ja ohjata Toimiva Perhe -kursseja
  • osaa käyttää ja kehittää omia vuorovaikutustaitoja toisia arvostavalla tavalla
  • osaa ohjata vanhempia ja muita kasvattajia vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen
  • osaa kehittää Toimiva Perhe -kurssien toimintaa omalla alueellaan​

Lisätietoja: ​Tue vanhempia ja muita kasvattajia vuorovaikutustaitojen vahvistamisessa! Tässä koulutuksessa perehdyt kokemuksellisesti Toimiva Perhe -kurssin materiaaliin ja harjoittelet kurssin ohjaamista. Pätevöityessäsi ohjaajaksi kehität samalla vuorovaikutustaitojasi.

Toimiva Perhe -kurssi on vanhemmille ja muille kasvattajille suunnattu käytännönläheinen koulutus (8 kokoontumista / 24 tuntia) vanhempien/aikuisten ja lasten välisen rakentavan vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Kurssi kuuluu kansainväliseen Gordonin ihmissuhdetaitokurssien perheeseen. Toimiva Perhe -ohjaajaksi voivat kouluttautua esimerkiksi perhe- ja diakoniatyöntekijät, lastentarhanopettajat, lapsityönohjaajat ja muut kasvatusasioista kiinnostuneet aikuiset. "Ehdottomasti suositeltava koulutus mihin tahansa ihmissuhdetyöhön, vaikka ei koskaan vetäisi yhtään kurssia." (osallistujan palaute). Ohjaajakoulutus pätevöittää toimimaan Toimiva Perhe -ohjaajana virallista kurssimateriaalia käyttäen.​

Koulutuksen laajuus on 5 op. Rakenne 3 + 2 lähiopiskelupäivää, orientoiva kirjallisuustehtävä, kehittämistehtävänä omalle alueelle liittyvä suunnitelma Toimiva Perhe -kurssien käynnistämiseksi (tarve, rakenne, käytännöt, verkostot) tai olemassa olevaan kurssiin tutustuminen, minkä perusteella tehdään toimintaa arvioiva ja kehittävä analyysi. Ensimmäisellä lähijaksolla saadaan oma kokemus Toimiva Perhe -kurssista. Toisella lähijaksolla harjoitellaan Toimiva Perhe -kurssin ohjaamista ja syvennytään ohjaajuuden kysymyksiin. Kouluttajat kommentoivat orientoivaa kirjallisuustehtävää sekä lähijaksojen välissä tehtävää kehittämistehtävää osallistujille sähköpostitse.

Ohjaajakoulutuksen osallistujat saavat ohjaajan käsikirjan, jossa on yksityiskohtaiset suunnitelmat Toimiva Perhe -peruskurssin eri kokoontumiskertoja varten. Ohjaajan käsikirjassa on selkeitä ohjeita alustuksiin, harjoitusten tehtävänantoihin, purkukeskusteluihin sekä kurssin muiden osien toteuttamiseen.

Ohjaajan materiaali on tarkoitettu ainoastaan koulutuksen käyneen ohjaajan käyttöön. Järjestäessään Toimiva Perhe -peruskursseja ohjaaja sitoutuu tilaamaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisen kurssimateriaalin.1.1.2021 jälkeen suoritetut Gordon-koulutukset eivät enää ole Kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja.

Kieli: Suomi
Tiedustelut kustannuksista: Hetu Saarinen, hetu@iki.fi / gordoninkaverit@gmail.com, 0400 728832
Tiedustelut sisältö: Hetu Saarinen, hetu@iki.fi / gordoninkaverit@gmail.com, 0400 728832
Linkki kotisivulle: https://gtiry.net
Aineistoa: https://gtiry.net/koulutus
Toteuttaja: Gordonin toimivat ihmissuhteet ry