Toimiva Vuorovaikutus -ohjaajakoulutus

Takaisin

(5 op)

​Toimiva Vuorovaikutus -kurssi on aikuisille tarkoitettu koulutus, joka kuuluu kansainväliseen Gordonin ihmissuhdetaitokurssien perheeseen. Se soveltuu esimerkiksi vapaaehtoisten kouluttamiseen, parisuhdetyöhön, nuorten aikuisten toimintaan ja työyhteisöjen kehittämiseen​. Pätevöidy ohjaajaksi!

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä, Kasvatus
Kohderyhmä: Nuorisotyönohjaajat, Papit, Muut, Lastenohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Sähköposti-ilmoittautuminen: gordoninkaverit@gmail.com
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • ymmärtää Toimiva Vuorovaikutus -kurssin vuorovaikutustaidot, periaatteet, rakenteen ja menetelmät sekä osaa järjestää ja ohjata Toimiva Vuorovaikutus -kursseja
  • osaa käyttää ja kehittää omia vuorovaikutustaitoja toisia arvostavalla tavalla
  • osaa ohjata aikuisia vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen
  • osaa kehittää Toimiva Vuorovaikutus -kurssien toimintaa omalla alueellaan

Lisätietoja: ​Kuuntele aktiivisesti ja kerro itsestäsi – Toimiva Vuorovaikutus -ohjaajakoulutuksessa ollaan vuorovaikutustaitojen ytimessä! Koulutuksessa harjoitellaan taitoja, joiden avulla vuorovaikutustilanteissa vaikuttavia asioita voi tunnistaa ja viestintä voi selkiytyä. Koulutus pätevöittää ohjaamaan Toimiva Vuorovaikutus -kursseja erilaisille ryhmille omassa työssä tai vapaaehtoistoiminnassa.

Toimiva Vuorovaikutus -kurssi on aikuisille tarkoitettu vuorovaikutustaitojen koulutus (kesto noin 12 oppituntia), joka soveltuu esimerkiksi nuorten aikuisten toimintaan, vapaaehtoisten kouluttamiseen, parisuhdetyöhön sekä työyhteisöjen kehittämiseen. Ohjaajakoulutuksessa perehdytään kokemuksellisesti kurssin materiaaliin, vahvistetaan omia ihmissuhdetaitoja ja harjoitellaan kurssin ohjaamista. Koulutus sopii kaikille, jotka tarvitsevat osaamista vapaaehtoisten, seurakuntalaisten, asiakkaiden tai oman työyhteisön jäsenten vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen ja ohjaamiseen. Myös vapaaehtoiset voivat kouluttautua Toimiva Vuorovaikutus -ohjaajiksi.

Ohjaajakoulutukseen kuuluu ennakkotehtävä, jossa perehdytään kirjallisuuteen. Ensimmäisellä jaksolla syvennytään kurssiin osallistujan näkökulmasta. Lähijaksojen välissä luetaan kirjallisuutta, suunnitellaan oma ensimmäinen kurssi tai analysoidaan käynnissä olevaa kurssia sekä suunnitellaan oma ohjausharjoittelu. Toisella lähijaksolla harjoitellaan Toimiva Vuorovaikutus -kurssin ohjaamista ja perehdytään ohjaamiseen liittyviin kysymyksiin. Kouluttajat kommentoivat etätehtäviä osallistujille sähköpostin välityksellä henkilökohtaisesti.

Ohjaajakoulutuksen osallistujat saavat ohjaajan käsikirjan, jossa on yksityiskohtaiset suunnitelmat Toimiva Vuorovaikutus -peruskurssin eri kokoontumiskertoja varten. Ohjaajan käsikirjassa on selkeitä ohjeita alustuksiin, harjoitusten tehtävänantoihin, purkukeskusteluihin sekä kurssin muiden osien toteuttamiseen.

Ohjaajan materiaali on tarkoitettu ainoastaan koulutuksen käyneen ohjaajan käyttöön. Järjestäessään Toimiva Vuorovaikutus -peruskursseja ohjaaja sitoutuu tilaamaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisen kurssimateriaalin.

Kieli: Suomi
Tiedustelut kustannuksista: Hetu Saarinen, hetu@iki.fi / gordoninkaverit@gmail.com, 0400 728832
Tiedustelut sisältö: Hetu Saarinen, hetu@iki.fi / gordoninkaverit@gmail.com, 0400 728832
Linkki kotisivulle: https://gtiry.net
Aineistoa: https://gtiry.net/koulutus
Toteuttaja: Gordonin toimivat ihmissuhteet ry