Toivoa ja toimintaa! Seurakunta kestävän tulevaisuuden tekijänä

Takaisin

Globaali kestävyyskriisi haastaa kaikki yhteiskunnan tahot pohtimaan omaa rooliaan ihmiskunnan isojen yhteisten haasteiden ratkaisemisessa – sekä globaalisti että paikallisesti.

Miten seurakunta voi ylläpitää toivon näköaloja monenlaisten haasteiden keskellä? Miten työntekijät, luottamushenkilöt ja seurakuntalaiset löytävät oman paikkansa kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa? Entä mitä me seurakuntana siitä saamme?

Aihe Sisältö
Tehtäväalue: Kestävä kehitys ja ympäristö
Lisätietoja: Paikallisen kontekstin, vahvuuksien ja haasteiden mukaan räätälöitävä koulutus tarjoaa sekä tietoa ja uusia ajattelullisia näkökulmia että konkreettista tukea kokonaisvaltaisen kestävyysajattelun nivomiseksi osaksi seurakunnan johtamista, toiminnan suunnittelua ja arkista toimintaa. Miten seurakunnan johtamisen, työn suunnittelun ja päätöksenteon rakenteet sekä arkiset käytännöt saadaan tukemaan kestävän tulevaisuuden rakentamista niin, että ympäristöasiat, yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja kansainvälinen vastuu eivät jää seurakunnan perustoimintaan nähden erillisiksi, yksittäisten työntekijöiden vastuulla oleviksi saarekkeiksi? Miten eri työalojen työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja seurakuntalaisia voidaan innostaa löytämään oma paikkansa kestävän tulevaisuuden rakentamisen yhteisessä tehtävässä?

Miten ajattelun ja toiminnan uudelleenjäsentämisessä voisi hyödyntää esimerkiksi Kate Raworthin kehittämää kestävyyden donitsimallia työkaluineen? Entä mitä seurakunta yhteisönä saa tällaisesta uudelleenjäsentämisestä itselleen? Koulutuksen sisältö, toteutustapa ja laajuus tarkennetaan yhdessä seurakunnan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaiseksi. Koulutuksen kesto voi olla 4 h kertatyöskentely tai usean kohtaamisen, kehittämistehtävien ja verkkotyöpajojen yhteiskehittämisprosessi. Koulutus voidaan toteuttaa sekä luottamushenkilöille että työntekijöille, ideaalitapauksessa näille molemmille yhdessä. Koulutus voidaan toteuttaa myös vain jollekin tiimille (työalat, jory) tai useammalle seurakunnalle yhdessä. Olennaista on tukea seurakunnan työtä kestävän tulevaisuuden rakentajana juuri siinä, mihin tukea nyt tarvitaan. Paikallisten tarpeiden mukaan räätälöitävä koulutus tarjoaa konkreettista tukea seurakunnan ympäristötyön jatkuvaan kehittämiseen ja laaja-alaisen kestävyysajattelun nivomiseen osaksi seurakunnan toimintakulttuuria.

Kieli: Suomi
Tiedustelut kustannuksista: Jari Visto, jari.visto@step.fi, +358 40 618 4290
Tiedustelut sisältö: Jari Visto, jari.visto@step.fi, +358 40 618 4290
Linkki kotisivulle: https://step-opintokeskus.fi/
Toteuttaja: STEP-opintokeskus
Arkistointitunnus: KK20240506124038TI000367