Tukea tarvitsevat lapset ja nuoret

Takaisin

(5 op)
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli

Haavoittuvassa asemassa olevien nuorten ja lasten tuen tarve ei ole vähenemässä. Miten osaan tunnistaa tuen tarpeen? Miten käytän työssäsi erilaisia tuen ja auttamisen muotoja? Tavoite on, että kukaan ei jää yksin.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Nuorisotyönohjaajat, Papit, Lastenohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 28.-30.9. ja 15-16.12.2022 Kirkon koulutuskeskus Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.5.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja

  • osaa tunnistaa lapsen ja nuoren tuen tarpeita
  • osaa kartoittaa tuen tarpeita
  • osaa käyttää tilanteenmukaisella tavalla erilaisia tuen muotoja ja kehittää niitä.

Lisätietoja: ​Moduulissa keskitytään haavoittuvassa olevien lasten ja nuorten tuen tarpeen kartoittamiseen sekä tuen muotoihin. ​Moduulin sisältöalueet:

  • tuen tarpeen kartoittaminen
  • tuen erilaiset muodot, esimerkiksi digitaalinen auttaminen, kouluväkivaltaan puuttuminen, haavoittuvassa asemassa olevan lapsen tai nuoren sielunhoito
  • tukea tarvitsevien lasten ja nuorten perheiden kanssa työskentely
  • oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja oppimisen tuen muodot kirkon kasvatuksessa
  • Polku-toimintamallin hyödyntäminen.

Koulutukseen kuuluu orientoitumistehtävä, kaksi lähiopiskelujaksoa sekä etäopiskelujakson aikana kehittämistehtävä.
Moduulin nimi oli aikaisemmin Erityinen tuki – nuoret ja lapset. Moduuli on Kasvatuksen erityiskoulutuksen valinnainen moduuli (KEK(V). Sen voi sopien valita myös myös Diakonian erityiskoulutuksen valinnaiseksi moduuliksi (EK/M). Tästä tulee sopia diakonian erityiskoulutuksen vastuukouluttajan kanssa. Moduuliin voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.Tämän moduulin kanssa vuorovuosina toteutetaan Ulkopuolisuuden ehkäisy – lapset ja nuoret (5 op) -moduuli.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 200 €
Täysihoito: 1. jakso 198 € ja 2. jakso 105 €
Kustannusten lisätiedot: Ateriapaketti ei-majoittuville 1. jakso 42 € ja 2. jakso 27 €
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Mikko Mäkelä, mikko.makela@evl.fi
Aineistoa: https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/kasvatus/erityisnuorisotyo-ja-ulkopuolisuuden-ehkaisy/koulutus
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus
Yhteistyökumppanit: Kirkkohallitus – Kirkon kasvatus ja perheasiat, Lasten ja nuorten keskus ry