Tunnetaitava työntekijä – vahvistusta asiakaspalvelutyöhön

Takaisin

(0,50 op)

​​Otetta tunteisiin. Miten kohtaan asiakkaan, erityisesti surevan asiakkaan, ja hänen tunteensa? Miten puhua rohkeasti ja rakentavasti kuuntelua unohtamatta? Entä miten huolehdin itsestäni?

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon ajankohtaiskoulutus
Tehtäväalue: Työelämätaidot, Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä
Kohderyhmä: Hautaustoimen- ja puutarhatyöntekijät, Kirkkoherranviraston työntekijät, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit)
Aika ja paikka: 5.-6.9.2023, Jyväskylän kristillinen opisto
Ilmoittautuminen viimeistään: 4.8.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ryhmän maksimikoko on 25 henkilöä.
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja tietää tunteiden vaikutuksen käyttäytymiseen ja tiedostaa rakentavan kuuntelun tärkeyden vuorovaikutustilanteissa. Osallistuja osaa soveltaa tunteiden jäävuoriteoriaa omassa työskentelyssä.
Lisätietoja: Koulutuksessa käsitellään vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen sekä asiakaspalveluun liittyviä aiheita. Koulutuksen teemoja ovat tunnetaidot, asiakkaan puheeseen kytkeytyminen, aktiivinen kuuntelu, ristiriitojen käsittely asiakastilanteessa, rohkean ja rakentavan puhumisen taito ja työntekijän omat tunteet sekä omasta jaksamisesta huolehtiminen. Erityisenä teemana ovat suru, kuolema ja kriisi ilmiöinä, niiden kohtaaminen ja vaikutus asiakkaan toimintakykyyn sekä myötätuntouupumuksen ennaltaehkäisy. Työskentely sisältää lyhyitä tieto-osioita, pari- ja pienryhmätyöskentelyä harjoitteluineen sekä yhteistä keskustelua. Koulutuksen sisältö perustuu Thomas Gordonin vuorovaikutusmalliin, tunneälytutkimukseen ja dialogiseen ajattelutapaan. Kouluttajina toimivat Ulla Klemola / IDUlla Consulting ja KM-kriisityöntekijä Maija Tahkola. Koulutus sisältää ennakkotehtävän.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 250 €
Täysihoito: Majoitushintana on 2hh 40€/hlö/yö ja 1hh 60€/hlö/yö. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Tiedustelut kustannuksista: Katriina Holma, toimisto@jko.fi, 014 334 8000
Tiedustelut sisältö: Tiina Mennala, tiina.mennala@jko.fi, 044 752 2776
Linkki kotisivulle: https://www.jko.fi/
Toteuttaja: Jyväskylän kristillinen opisto