Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Takaisin

(180 osp)

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto innostaa tarkastelemaan omaa työtä ja arvioimaan sitä ohjaavia tekijöitä uudelleen. Koulutus tuottaa osaamista tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä työn sisällön ja merkityksen uudistamiseen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Innovaattori-valmennuksen kautta hankit osaamista tiimityöskentelyyn ja yhteisen tavoitteen jäsentämiseen toiminnaksi ja helpommin saavutettaviksi palveluiksi.​

Koulutustyyppi: Ammatillisten oppilaitosten koulutustarjonta
Tehtäväalue: Kasvatus, Perhe ja parisuhde, Diakonia ja yhteiskunta, Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Viestintätehtävissä toimivat, Muut
Aika ja paikka: 5.10.2021 – 30.10.2022, Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Ilmoittautuminen viimeistään: 15.9.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet:

Osallistuja osaa

– kehittää ja uudistaa oman ammattialansa tuotteita, palveluja tai toimintamalleja
– hyödyntää monipuolisesti tietoa ympäristöstä ja ennakoida muutoksia
– toimia asiakaslähtöisesti kehittämistehtävässään
– edistää organisaationsa näkyvyyttä ja brändiä
– ​tuotteistaa palveluja.

Lisätietoja:

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto soveltuu hyvin sekä seurakuntien että järjestöjen tuotteiden tai palvelujen parissa toimiville henkilöille, alan esimiehille ja projektipäälliköille.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suoritettuasi osaat toimia työyhteisön uudistajana ja suunnannäyttäjänä. Koulutuksen aikana voit kehittää omaa tehtävääsi, viedä käytäntöön uusia ohjeistuksia tai parantaa meneillään olevaa toimintaa palvelemaan paremmin asiakkaitasi.

Koulutuksesta hankit osaamista erilaisten innovatiivisten ratkaisujen ja palvelujen luomiseen tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Lähtökohtana on aina oman vastuualueen kehittäminen asiakastuntemuksen, tuotteistamisen ja prosessien suunnittelun avulla.

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta ja työelämässä oppimisesta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opinnot kestävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–1,5 vuotta. Koulutuksessa on lähiopetusta 10-12 pv.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikanedustajat yhdessä. Erikoisammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Tutkinto ja koulutus voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 100 € oppisopimuskoulutuksena, muilta 500€. Osallistumismaksu ilman täysihoito- tai ruokailukustannuksia.
Tiedustelut kustannuksista: Tiina Parkkinen, tiina.parkkinen@seurakuntaopisto.fi, 040-7278777
Tiedustelut sisältö: Tiina Parkkinen, tiina.parkkinen@seurakuntaopisto.fi, 040-7278777
Linkki kotisivulle: http://www.seurakuntaopisto.fi
Aineistoa: https://www.seurakuntaopisto.fi/koulutustarjonta/ammattitutkinnot/tuotekehitystyon-erikoisammattitutkinto/
Toteuttaja: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto