Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Takaisin

(180 osp)

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto tarjoaa erinomaisen rakenteen toiminnan kehittämiselle. Tutkinto kehittää taitoja ja menetelmäosaamista toimia oman työyhteisön ja palvelujen uudistajana, ja osallistujat soveltavat hankkeen tuloksia omaan työhönsä jo opintojen aikana. Koulutus tuottaa osaamista tiimityöskentelyyn ja yhteissuunnitteluun myös asiakasryhmien kanssa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Ammatillisten oppilaitosten koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Johtaminen, Työelämätaidot
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Johtajat / lähijohtajat, Nuorisotyönohjaajat, Lastenohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 5.10.2023-20.12.2024, verkkokoulutus
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.9.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija osaa • kehittää ja uudistaa oman ammattialansa tuotteita, palveluja tai toimintamalleja • hyödyntää monipuolisesti toimintaympäristöä ja ennakoida muutoksia • vahvistaa seurakunnan jäsenten tai asiakkaiden osallisuutta toiminnan kehittämisessä • käyttää palvelumuotoilun menetelmiä ja toimintatapoja • edistää organisaationsa näkyvyyttä ja viestintää.
Lisätietoja: ​Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittamalla kehität taitojasi toimia oman työyhteisön ja palvelujen uudistajana. Koulutuksen aikana voit kehittää omaa tehtävääsi, viedä käytäntöön uusia ohjeistuksia tai parantaa meneillään olevaa toimintaa seurakuntalaisten toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Koulutuksessa hankit osaamista erilaisten innovatiivisten ratkaisujen ja palvelujen luomiseen tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Esimerkiksi Polku-toimintamalli soveltuu hyvin osallistujien yhteiseksi kehittämiskohteeksi. Polku-toimintamallissa keskeistä on ymmärtää osallisuuden merkitys ja luoda toimintatapoja, joilla seurakuntalaiset saadaan aidosti mukaan kaikissa toiminnan vaiheissa ja joiden avulla yhteys eri ikäisiin seurakuntalaisiin ja perheisiin rakennetaan. Konkreettisten keinojen ideointi ja kokeileminen aidoissa tilanteissa tarvitsee tuekseen hyvää menetelmien hallintaa, ja siihen tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto tuo lisää osaamista. Tutkinnon suorittamiseen sisältyy henkilö- ja ryhmäkohtaista ohjausta. Tutkinto koostuu eri tavoin hankitusta osaamisesta, verkossa toteutettavista koulutuspäivistä (n. 12 pv), etäopiskelusta sekä osaamisen näytöistä ja arvioinnista omassa työssä. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan. Koulutus järjestetään verkko-oppimisympäristössä. Voit osallistua virtuaalisesti koulutuspäiviin tai kuunnella tallenteet myöhemmin sinulle sopivana aikana. Tutkinto voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 100 € oppisopimuskoulutuksena, 500 € muuten.
Täysihoito:
Tiedustelut kustannuksista: Koulutuspäällikkö Carita Sirkka, carita.sirkka@step.fi, p. 044 7124994
Tiedustelut sisältö: Vastuuopettaja Tuulikki Harju-Hytönen Tuulikki.Harju-Hytonen@step.fi p. 040 5296615
Toteuttaja: STEP-koulutus