Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Takaisin

(180 osp)

​Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto innostaa tarkastelemaan omaa työtä ja arvioimaan sitä ohjaavia tekijöitä uudelleen. Koulutus tuottaa osaamista tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä työn sisällön ja merkityksen uudistamiseen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tämä koulutus kehittää valmiuksiasi tiimityöskentelyyn ja edistää yhteisen tavoitteen jäsentymistä toiminnaksi ja helpommin saavutettaviksi palveluiksi. 

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto tarjoaa monipuolisen kehittämisorientaation ja
-prosessin seurakuntien toimintaan.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Ammatillisten oppilaitosten koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Johtaminen, Työelämätaidot
Kohderyhmä: Nuorisotyönohjaajat, Papit, Diakonit ja diakonissat, Johtajat / lähijohtajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Kanttorit
Aika ja paikka: 4.10.2022-4.12.2023
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.9.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija osaa

  • kehittää ja uudistaa oman ammattialansa tuotteita, palveluja tai toimintamalleja
  • hyödyntää monipuolisesti toimintaympäristöä ja ennakoida muutoksia
  • vahvistaa seurakunnan jäsenten osallisuutta toiminnan kehittämisessä
  • käyttää palvelumuotoilun menetelmiä ja toimintatapoja
  • edistää organisaationsa näkyvyyttä ja viestintää

Lisätietoja: ​Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto soveltuu hyvin sekä seurakuntien että järjestöjen tuotteiden tai palvelujen parissa toimiville henkilöille. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittamalla kehität taitojasi toimia oman työyhteisön ja palvelujen uudistajana. Koulutuksen aikana voit kehittää omaa tehtävääsi, viedä käytäntöön uusia ohjeistuksia tai parantaa meneillään olevaa toimintaa seurakuntalaisten toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Koulutuksessa hankit osaamista erilaisten innovatiivisten ratkaisujen ja palvelujen luomiseen tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Lähtökohtana on aina oman vastuualueen kehittäminen asiakastuntemuksen, tuotteistamisen ja prosessien suunnittelun avulla. Tutkinnon suorittamiseen sisältyy henkilö- ja ryhmäkohtaista ohjausta. Tutkinto koostuu eri tavoin hankitusta osaamisesta, verkossa toteutettavista koulutuspäivistä (n. 12 pv), etäopiskelusta sekä osaamisen näytöistä ja arvioinnista omassa työssä. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan. Koulutus järjestetään verkko-oppimisympäristössä. Voit osallistua virtuaalisesti koulutuspäiviin tai kuunnella tallenteet myöhemmin sinulle sopivana aikana. Tutkinto voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.
Osallistumismaksu: 100 € oppisopimuskoulutuksena, 500 € muuten.
Täysihoito:
Tiedustelut kustannuksista: Koulutuspäällikkö Carita Sirkka, carita.sirkka@seurakuntaopisto.fi, p. 044 7124994
Tiedustelut sisältö: Vastuuopettaja Tuulikki Harju-Hytönen Tuulikki.Harju-Hytonen@seurakuntaopisto.fi p. 040 5296615
Linkki kotisivulle: https://www.seurakuntaopisto.fi/koulutustarjonta/ammattitutkinnot/tuotekehitystyon-erikoisammattitutkinto/
Aineistoa: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi
Toteuttaja: STEP-koulutus