Tutkintoa täydentävät opinnot: varhaiskasvatuksen ohjaajan virka

Takaisin

(91 op)

​Täydennä tutkintoasi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan kelpoisuuteen! Avoimen amk:n kautta suoritettavat opinnot on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, sosionomi (AMK) suorittaneille.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat
Aika ja paikka: Syksy 2022 – Syksy 2023, Helsingin-kampus
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.7.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 16.7. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija

– hallitsee varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan kuuluvien tehtävien itsenäiseen hoitamiseen tarvittavan teologisen, pedagogisen sekä varhaiskasvatuksen ja sosiaalialan osaamisen (ks. tutkinnon täydentäminen: Kirkon säädöskokoelma nro 139).

Lisätietoja: ​​Mikäli sinulla on aiemmin suoritettu Suomen ev.-lut. kirkon tutkintopäätöksissä vaadittu tutkinto ja siihen kuuluvat opinnot – diakonian virkaan (diakoni) (sosionomi AMK) tai – nuorisotyönohjaajan virkaan (sosionomi AMK), tutkintopäätöksen mukainen ammattikorkeakoulututkinnon täydentäminen edellyttää seuraavien 91 opintopisteen laajuisten kirkon ja seurakunnan työhön sekä virkaan vaadittavien ammatillisten opintojen suorittamista: – Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: varhaiskasvatuksen ohjaaja (71 op) ja – Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaiset opinnot (20 op).

Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa huomioidaan aiempaan kelpoisuuteen liittyvien opintojen kautta saavutettu osaaminen ja opinto-aika on nopeimmillaan 1,5 vuotta.

Mikäli sinulla on aiemmin suoritettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi AMK, mutta ei Suomen ev.-lut. kirkon tutkintopäätöksissä vaadittavia tutkintoon sisältyviä 90 opintopisteen laajuisia teologisten, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kyseessä olevaan virkaan vaadittavia ammatilisia opintoja, tutkinnon täydentäminen edellyttää 111 opintopisteen laajuisten opintojen suorittamista, ja ne voi myös suorittaa avoimen amk:n opintoina. Löydät lisätietoja opinnoista Diakin nettisivuilla.

Tutkintoa täydentävät opinnot: varhaiskasvatuksen ohjaajan virka -kokonaisuus on valmisteltu yhdessä Kirkon koulutuskeskuksen kanssa ja siihen kuuluvat opinnot vastaavat niitä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon kasvatuksen ja erityisesti kirkon varhaiskasvatuksen alaan liittyviä opintoja, joilla sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa, sosionomi (AMK) on tutkintopäätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 139) mukaan täydennettävä.

Kokonaisuus sisältää myös tutkintopäätöksen edellyttämät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot (ks. myös Varhaiskasvatuslaki 504/2018, 27 §).​

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Alkaen 580 € (oikeus muutoksiin pidätetään)
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Kustannusten lisätiedot: Opintomaksun suuruus riippuu suoritettavien opintojen määrästä. Se maksetaan yhdessä tai useammassa osassa sitä mukaa kun opintokokonaisuuksien suorittaminen aloitetaan.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Aineistoa: https://opinto-opas.diak.fi/fi/tarjontakorit/fi/13795
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu