Tutkintoa täydentävät opinnot: varhaiskasvatuksen ohjaajan virka

Takaisin

(91 op)

Täydennä tutkintoasi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan kelpoisuuteen! Avoimen amk:n kautta suoritettuna opinnot on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, sosionomi (AMK) suorittaneille.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat
Aika ja paikka: Tammikuu 2025 – toukokuu 2026. Helsinki.
Ilmoittautuminen viimeistään: 8.12.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen tammikuussa alkaviin kelpoisuuskokonaisuuksiin tapahtuu yleensä marras-joulukuussa.
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan kuuluvien tehtävien itsenäiseen hoitamiseen tarvittavan teologisen, pedagogisen sekä varhaiskasvatuksen ja sosiaalialan osaamisen (ks. tutkinnon täydentäminen: Kirkon säädöskokoelma nro 165).
Lisätietoja: Mikäli sinulla on aiemmin suoritettu Suomen ev.-lut. kirkon tutkintopäätöksissä vaadittu tutkinto ja siihen kuuluvat opinnot
– diakonian virkaan (diakoni) (sosionomi AMK) tai
– nuorisotyönohjaajan virkaan (sosionomi AMK),
tutkintopäätöksen mukainen ammattikorkeakoulututkinnon täydentäminen edellyttää seuraavien 91 opintopisteen laajuisten kirkon ja seurakunnan työhön sekä virkaan vaadittavien ammatillisten opintojen suorittamista:
– Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: varhaiskasvatuksen ohjaaja (71 op) ja
– Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaiset opinnot (20 op).

Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa huomioidaan aiempaan kelpoisuuteen liittyvien opintojen kautta saavutettu osaaminen ja opinto-aika on nopeimmillaan 1,5 vuotta.

Mikäli sinulla on aiemmin suoritettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi AMK, mutta ei Suomen ev.-lut. kirkon tutkintopäätöksissä vaadittavia tutkintoon sisältyviä 90 opintopisteen laajuisia teologisten, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kyseessä olevaan virkaan vaadittavia ammatillisia opintoja, tutkinnon täydentäminen edellyttää 111 opintopisteen laajuisten opintojen suorittamista, ja ne voi myös suorittaa avoimen amk:n opintoina. Löydät lisätietoja opinnoista Diakin nettisivuilla.

Tutkintoa täydentävät opinnot: varhaiskasvatuksen ohjaajan virka -kokonaisuus on valmisteltu yhdessä Kirkon koulutuskeskuksen kanssa ja siihen kuuluvat opinnot vastaavat niitä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon kasvatuksen ja erityisesti kirkon varhaiskasvatuksen alaan liittyviä opintoja, joilla sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa, sosionomi (AMK) on tutkintopäätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 165) mukaan täydennettävä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 500 € (oikeus muutoksiin pidätetään)
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Kustannusten lisätiedot: Opintomaksun suuruus riippuu suoritettavien opintojen määrästä. Se maksetaan yhdessä tai useammassa osassa sitä mukaa kun opintokokonaisuuksien suorittaminen aloitetaan.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Aineistoa: https://opinto-opas.diak.fi/offerings/36/13795
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu
Arkistointitunnus: KK20240527103724KO001908