Työn murros ja muutos digiaikana

Takaisin

(5 op)
YTEK/V Yhteisötyön erityiskoulutus, valinnainen moduuli
Työelämä on murroksessa. Konkurssit, tehtaiden lakkautukset sekä irtisanomiset murtavat yksilöiden ja paikallisyhteisöjen arjen rakenteita ja elämisen edellytyksiä. Digitalisaatio, talouden globalisaatio sekä työelämää koskevat poliittiset avaukset kiihdyttävät murrosta. Työllä on toimeentulon ohella monia muitakin merkityksiä ihmiselle. Koulutus auttaa ymmärtämään yksilöiden, yhteisöjen ja seurakuntien työhön liittyviä kysymyksiä sekä kehittämään välineitä toimia työyhteisöjen parissa myös muutosten keskellä.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Hallinnon ja talouden työntekijät, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Johtajat / lähijohtajat
Aika ja paikka: 11.-13.10.2021 Helsinki ja 13.-14.1.2022 (mahdollisesti) Nurmijärvi
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.5.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja
– tunnistaa digitalisaation työn tekemiseen ja työelämän rakentumiseen liittyvät moniulotteiset seuraukset sekä osaa jäsentää työn hallintaan, sen johtamiseen ja muiden työn tukemiseen liittyviä selviytymiskeinoja
– ymmärtää työelämää koskevia yhteiskunnallisia keskusteluja sekä työelämän muutostrendejä
– tuntee irtisanomisen ja työttömyyden eri tasoille kohdistuvat vaikutukset, voimavarat ja tukijärjestelmät
– osaa kytkeä toisiinsa työelämätietoa, yhteisöymmärrystä sekä työtä tekevän ihmisen kysymyksiä sekä
– kehittää taitojaan toimia ammatillisesti työyhteisöjen kanssa työelämän murrostilanteissa
Lisätietoja:

Koulutuksen aiempi nimi on ollut Työelämän erityiskysymykset.

Koulutuksen aikana tarkastellaan työtä ja työn muutosta ajankohtaisista kysymyksistä käsin sekä tehdään vierailuja erilaisille työpaikoille. Kehittämistehtävässä pohditaan oman työn työelämäkytköksiin liittyviä kysymyksiä.

Tilanteen vaatiessa osa tai tarvittaessa koko koulutusn voidaan toteuttaa verkossa

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75€
Täysihoito: 1. lähijakso ateriat ja majoitus omakustanteisesti 2. lähijakson (mahd.) Nurmijärvellä, Kiljavan opistolla. Täysihoito yhteensä 280 € 2hh, 365 € 1hh
Muut kustannukset: I. Lähijakson ateria-, matka-, ja majoituskulut.
Tiedustelut kustannuksista: ilkka.sipilainen@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Ilkka Sipiläinen, ilkka.sipilainen@evl.fi 040-6429274
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Jumalanpalvelus ja yhteiskunta