Työn murros ja muutos digiaikana

Takaisin

(5 op)
YTEK/V Yhteisötyön erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
Koulutuksen aiempi nimi on ollut Työelämän erityiskysymykset

Työelämän murros on nyt nopeaa. Muistissa ovat vielä irtisanomiset ja iso työttömyyspiikki, joka edelleen vaikuttavat monen elämään laajasti. Samalla digitaalinen käänne ja talouden globalisaatio lisäävät muutosvauhtia. Koulutus auttaa ymmärtämään työn muutosta, yksilön kysymyksiä muutoksen keskellä ja antaa välineet toimia murroksessa olevien työyhteisöjen parissa.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat, nuorisotyönohjaajat, papit, talouden ja hallinnon työntekijät
Aika ja paikka: 5-7.5.2020 Tampere ja 27-28.10.2020 Tampere
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2019
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/tyoelaman_erityiskysymykset_2020
Osaamistavoitteet: Osallistuja

– osaa kuvata Suomen työelämän murroksen ja työelämän kehityssuunnat,

– tuntee irtisanomisen ja työttömyyden monet vaikutukset, prosessien voimavarat ja tukijärjestelmät

– tuntee työmarkkinoiden näkökulmat ja muutospaineet,

– osaa kehittää taitojaan ottaa yhteyttä työpaikkoihin ja toimia niissä

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Hinta-arvio yhteensä lähijaksoilta 280 € 2hh, 365 € 1hh
Tiedustelut: Kari Latvus, Ilkka Sipiläinen kari.latvus@evl.fi; ilkka.sipilainen@evl.fi 040-6429274
Lisätietoja: Koulutuksen aiempi nimi on ollut Työelämän erityiskysymykset .

Paikka Tampereella tarkentuu myöhemmin. Koulutuksen aikana tarkastellaan työtä ja työn muutosta ajankohtaisista kysymyksistä käsin, tehdään vierailu työkohteeseen

Toteuttaja: Kirkkohallitus – Jumalanpalvelus ja yhteiskunta