Työntekijän voimavarat leirityössä

Takaisin

Leirityö on yleensä antoisaa, mutta se voi olla myös kuormittavaa. Koulutuksessa pääset pohtimaan omia voimavarojasi ja jaksamisen keinojasi sekä leirityön kuormittavia asioita työyhteisösi kanssa. Mitä asioita voidaan ratkaista yhdessä, mihin voit vaikuttaa itse? Millaisessa muutoksessa leirityö on?

Aihe Sisältö
Tehtäväalue: Kasvatus, Työsuojelu ja -hyvinvointi
Lisätietoja: Leirityössä turvaa tuovat ja kuormittavat tekijät sekä voimavaroja lisäävät ja kuluttavat tekijät voivat olla niin yksilöllisiä kuin jaettujakin. Jotkut tekijät saattavat vaikuttaa jaksamiseen myönteisesti ja olla haastavia yhtä aikaa. Koulutuksessa paneudumme leirityön kuormittaviin tekijöihin ja löydämme keinoja vaikuttaa työntekijän jaksamiseen ja työhyvinvointiin leirityössä.  Koulutuksen sisällöiksi voidaan valita yhdessä tilaajan kanssa esimerkiksi joitain näistä:

  • omaa jaksamista tukevat elementit ja toimintatavat
  • leirityön kuormittavat tekijät
  • omat, yhteiset ja muiden vaikuttamisen mahdollisuudet jaksamiseen liittyen
  • leirityön johtaminen, rakenteet ja taustatuki
  • leirityön ja toimintaympäristön muutokset
  • osallisuuden ja pedagogiikan vaikutukset jaksamiseen
  • tiimi ja vuorovaikutus voimavarana leirityössä
  • turvallisuuden eri ulottuvuudet
  • leirityöhön liittyvät säädökset, lait ja vastuukysymykset
  • Turvallinen seurakunta -materiaali

Kieli: Suomi
Tiedustelut kustannuksista: Selja Koponen, selja.koponen@step.fi
Tiedustelut sisältö: Selja Koponen, selja.koponen@step.fi
Linkki kotisivulle: https://seurakunnille.step.fi/
Toteuttaja: STEP-koulutus
Arkistointitunnus: KK20240506115326TI000359