Työsuojelu tieto- ja asiantuntijatyössä 2020-luvulla

Takaisin

​Tule kuulemaan, pohtimaan ja oppimaan, miksi työsuojelun uusi aika on nyt! Millaisia uusia työelämätaitoja 2020-luvun työsuojelu ja työturvallisuuslaki edellyttävät työntekijöiltä, esihenkilöiltä, henkilöstöhallinnolta ja työnantajilta sekä työpaikan työsuojelupäälliköltä ja -valtuutetuilta?

Jos olet hiljattain aloittanut tieto- ja asiantuntijatyön työsuojelutehtävässä, tästä koulutuksesta saat perustiedot, joilla pääset alkuun. Koulutuksen jälkeen on mahdollista osallistua jatkokoulutuksena Työsuojelu tieto- ja asiantuntijatyössä – kenen vastuulla? -koulutukseen, joka järjestetään maaliskuussa 2022.

Koulutus tarjoaa tietoa, jos pohdit muun muassa tällaisia kysymyksiä:

Mitkä ovat työsi kuormituksen lähteet?
Mistä työuupumus syntyy?
Pelkäätkö uupuvasi työssä – tai pelkäätkö, että työpaikallasi joku muu uupuu?
Mitä psykososiaalinen kuormitus tarkoittaa?
Entä mitä se tarkoittaa työsuojelun näkökulmasta?
Tiedätkö, mitkä kaikki selvitykset pitää työturvallisuuslain mukaan työpaikalla olla tehtyinä ja myös ajan tasalla?
Mitkä ovat työnantajan, esihenkilöt ja työntekijän vastuut, jos työ uhkaa henkistä tai fyysistä terveyttä?
Miten työssä ylikuormittumista voidaan ehkäistä?

Koulutustyyppi: Vapaan sivistystyön koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Työelämätaidot
Kohderyhmä: Hallinnon ja talouden työntekijät, Johtajat / lähijohtajat, Muut
Aika ja paikka: 9.2. ja18.2.2022 klo 9–12, Voit osallistua koulutukseen etänä tai tulla Kuopioon lähiopetukseen.
Ilmoittautuminen viimeistään: 2.2.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja
– tuntee millaiset tekijät tuottavat psykososiaalista työkuormitusta, ja pystyvät tunnistamaan kuormituksen lähteitä omassa työssään ja työpaikallaan
– tuntee perustiedot, mihin työturvallisuuslaki velvoittaa ja millaiset työsuojelun dokumentit on lain mukaan työpaikalla oltava kunnossa
– saa eväitä siihen, miten työyhteisössä työkuormitusta voidaan hillitä ja jaksamista tukea.

Lisätietoja: ​Koulutus on jaettu kahteen osioon, joiden välissä osallistujat tekevät välitehtävän.

Osio 1: Vain muutos on pysyvää: työn historiallinen murros, ke 9.2.2022
– Mikä töissä nykyisin haastaa jaksamistamme? Mitä tarkoitetaan psykososiaalisella työkuormituksella? Millä tavalla pitkäkestoinen psykososiaalinen ylikuormitus vaikuttaa psyykkiseen ja fyysiseen terveyteemme? Miten me oireilemme yksilöinä ja työyhteisönä, kun työstä palautuminen häiriintyy?
– Mitä sanoo työturvallisuuslaki? Mitkä ovat lain mukaan työnantajan, esihenkilöiden ja työntekijöiden velvoitteet? Millaisia ovat työsuojelun haasteet ja puutteet psykososiaalisen kuormituksen tunnistamisessa ja hallinnassa? Miten toimii työsuojeluviranomainen?

Osio 2: Työsuojelu pakkopullasta jaksamisen työkaluksi, pe 18.2.2022
– Psykososiaalisen kuormituksen neljä kategoriaa: mitkä niistä koskevat sinun työtäsi ja työpaikkaasi? Millaisin keinoin psykososiaalista kuormitusta voidaan työyhteisössä arvioida, mitata, seurata ja hillitä? Osiossa käsitellään myös palautumisen tärkeyttä ja käydään läpi kunkin osanottajan omaan työpaikkaan liittyvä välitehtävä.

Toteutus:

Ke 9.2.2022 klo 9–12, Kuopio ja joustava
Pe 18.2.2022 klo 9–12, Kuopio ja joustava

Voit osallistua koulutukseen etänä tai tulla Kuopioon lähiopetukseen. Ilmoitathan ”Lisätietoa”-kentässä, millä tavalla aiot/haluat koulutukseen osallistua. Valinnastasi huolimatta voit esim. sairastumistapauksessa muuttaa osallistumistapaasi.

Kouluttaja: Merja Karjalainen, työelämäkehittäjä, tietokirjailija, toimittaja

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 170€
Täysihoito: 0€
Tiedustelut kustannuksista: Outi Savolainen, suunnittelija outi.savolainen(a)snellmanedu.fi 044 746 2846 tai asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi 044 746 2840
Tiedustelut sisältö: Outi Savolainen, suunnittelija outi.savolainen(a)snellmanedu.fi 044 746 2846 tai asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi 044 746 2840
Linkki kotisivulle: https://snellmanedu.fi/
Aineistoa: https://snellmanedu.fi/tuote/tyosuojelu-tieto-ja-asiantuntijatyossa-2020-luvulla/
Toteuttaja: SnellmanEDU