Työturvallisuuskortti

Takaisin

Työturvallisuuskorttikoulutus toteutetaan seurakunnan toiminnan tarpeet ja näkökulma huomioiden.

Koulutus tuottaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään viisi vuotta voimassa oleva, henkilökohtainen työturvallisuuskortti.

Tällä koulutuksella vahvistat seurakuntasi henkilöstön turvallisuusosaamista ajantasaisten vaatimusten mukaiseksi.

Aihe Sisältö
Tehtäväalue: Työsuojelu ja -hyvinvointi
Lisätietoja: Työturvallisuuskortti® on valtakunnallisesti yhdenmukainen koulutus työpaikan työturvallisuusasioihin perehdyttämiseksi. Työturvallisuuskorttikoulutuksen kesto on kahdeksan tuntia ja kortti uusitaan viiden vuoden välein. Työturvallisuuskorttikoulutuksia ovat oikeutettuja pitämään kouluttajat, jotka täyttävät kouluttajakriteerit ja ovat suorittaneet TTK:n työturvallisuuskorttikouluttajakoulutuksen. Työturvallisuuskortti on kehitetty työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi. Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteet:

  • parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
  • tuottaa perustietoa työsuojelusta
  • vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
  • herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
  • pyrkiä vähentämään työtapaturmia, vaaratilanteita ja haitallista kuormittumista.

Koulutus voidaan toteuttaa myös verkkokoulutuksena.

Tiedustelut kustannuksista: mikko.salmi@step.fi
Tiedustelut sisältö: mikko.salmi@step.fi
Linkki kotisivulle: https://step-opintokeskus.fi/
Aineistoa: https://tyoturvallisuuskortti.fi/
Toteuttaja: STEP-opintokeskus
Arkistointitunnus: KK20240529063659TI000375