Työyhteisötaidot ja lähijohtaminen

Takaisin

(5 op)

​Työyhteisötaidot ovat tärkeä osa tämän päivän työelämässä! Avoimen amk:n opintojaksossa perehdytään työyhteisötaitoihin sekä niiden merkitykseen työyhteisössä ja organisaatiossa. Lisäksi opintojakson avulla pääset syventämään tietämystäsi lähijohtamisen periaatteisiin.
Opintojakso kuuluu sosiaalialan täydentäviin ammatillisiin opintoihin ja se on tarkoitettu kaikille eri työyhteisöissä työskenteleville ja aihealueesta kiinnostuneille.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Johtaminen, Työelämätaidot
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Johtajat / lähijohtajat
Aika ja paikka: Kevät 2023
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.12.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija
– ymmärtää valmentavan johtajuuden periaatteet
– ymmärtää oppivan organisaation periaatteet lähijohtamisessa
– osaa toimia työyhteisössä osaamisen ylläpitämiseksi ja jatkuvan kehittämisen edistämiseksi yhteisen tavoitteen suuntaisesti
– ymmärtää lähijohtamisen merkityksen työyhteisön työhyvinvoinnin edistämisessä
– ymmärtää työyhteisötaitojen merkityksen työssä ja työyhteisössä
– osaa käyttää työyhteisöviestintää lähijohtamisessa
– osaa reflektoida omia arvoja ja toimintaa moniammatillisissa ja monikulttuuristuvissa työyhteisöissä.
Lisätietoja: ​Ydinsisällöt:- valmentava johtajuus- oppiva organisaatio ja lähijohtajuus- osaamisen johtaminen ja kehittäminen- lähijohtaminen työhyvinvoinnin edistämisessä- työyhteisötaidot ja niiden merkitys työyhteisössä ja organisaatiossa- työyhteisöviestintä- kriittinen ammatillinen reflektio moniammatillisissa ja monikulttuuristuvissa työyhteisöissä. ​Koulutus perustuu kokemukselliseen yhteisötyöskentelyyn. Koulutuksen aikana laaditaan omaan työhön tai lähiyhteisöön liittyvä kehittämissuunnitelma. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.Opintojakso koostuu kahdesta osiosta: Lähijohtamisen periaatteet ja toiminta ja Työyhteisötaidot ja viestintä työyhteisössä. Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu