Ulkopuolisuuden ehkäisy – nuoret ja lapset

Takaisin

(5 op)
EK/M Muu valinnainen moduuli, KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
Ilmoittautumisaikaa jatkettu

Mikä on tärkeämpää kun ehkäistä ulkopuolisuutta? Kukaan alle 18-vuotias ei syrjäydy, vaan syrjäytetään. Ihmisen perustarve on tulla nähdyksi ja kuulluksi. Kirkon erityisnuorisotyön linjausten (2017) pohjalta on kehitetty moduuli, joka sopii erityisnuorisotyöntekijöille sekä laajemminkin työotteessaan erityisnuorisotyön työotetta ja asennetta haluaville työntekijöille.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, kasvatus, perhetyö ja -toiminta
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, lastenohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 21.-23.10. ja 7.-8.12.2020

Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää

Ilmoittautuminen viimeistään: 29.5.2020
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/Ulkopuolisuuden_ehkaisy__nuoret_ja_lapset_9358
Osaamistavoitteet: Osallistuja

– osaa ehkäistä ulkopuolisuutta

– osaa hankkia, hyödyntää ja kehittää yhteisen työn kumppanuuksia ulkopuolisuuden ehkäisyssä

– osaa kehittää taitojaan lasten ja nuorten suojelemisessa, myös perheiden kanssa

– osaa tunnistaa ja käyttää työssään lapsuutta suojaavia työtapoja.

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 150 €/ koko koulutus
Täysihoito: 1. jakso 218 € ja 2. jakso 119 €
Kustannusten lisätieto: Ateriapaketti ei-majoittuville 1. jakso 69 € ja 2. jakso 44 €
Tiedustelut: Mikko Mäkelä mikko.makela@evl.fi
Lisätietoja: Moduuli on yksi Kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja. Sen voi sopien valita myös myös Diakonian erityiskoulutuksen (DEK) valinnaiseksi moduuliksi. Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Koulutukseen kuuluu etukäteistehtäviä, kaksi lähiopiskelujaksoa sekä etäopiskelujakson aikana kehittämistehtävä.

Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Moduulin sisältöalueet:

– syrjäytymisen (lue ulkopuolisuuden) keskeiset tekijät

– teologiset näkökulmat ulkopuolisuuden ehkäisyssä

– ylisukupolvisuus ja perheet

– yhteistyöverkostot ja yhteinen työ

– auttamisen etikka

– teologiset perustelut ja oma hengellinen elämä

– lasten suojelu ja lastensuojelu

– omaa työtä ja työyhteisöä tukeva kehittämistehtävä

Vuodesta 2018 alkaen on ollut vuorovuosin tarjolla kaksi eri erityisnuorisotyön moduulia. Tämä ”Ulkopuolisuuden ehkäisy – nuoret ja lapset ” KEK-moduuli sekä

”Erityinen tuki – nuoret ja lapset” jonka sisältö on seuraava:

Osallistuja

– osaa käyttää digitaalisen auttamisen menetelmiä

– osaa ottaa huomioon erilaiset oppijat

– osaa tunnistaa kulttuurien moninaisuuden aiheuttama tuen tarpeen

Sisältöalueet:

· kulttuurien moninaisuuden aiheuttama tuen tarve, alakulttuurit

· lapsen ja nuoren perhetaustan vaikutus tuen tarpeeseen

· oppimisen vaikeudet

· kiusaamisväkivalta

· väkivallan ennaltaehkäisy

· erityisnuorisotyö asenteena kirkon työssä

· nuoren sielunhoidon erityispiirteet

Muissa kasvatuksen erityiskoulutuksen moduuleissa on lisätty ulkopuolisuuden ehkäisyyn liittyvää tulokulmaa ja esimerkiksi Päihteet ja riippuvuus -moduuli tukee erityisnuorisotyötä ja ulkopuolisuuden ehkäisyä seurakuntatyössä.

Linkki kotisivulle: http://evl.fi/erityiskoulutukset
http://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Kasvatus ja perheasiat
Yhteistyökumppani: Nuori Kirkko ry