Ulkopuolisuuden ehkäisyn teemapäivä

Takaisin

​Miten omaa työtä voisi kehittää ulkopuolisuuden ehkäisemisen näkökulmasta? Kuinka olla entistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tukena tilanteessa, jossa eriarvoisuus yhteiskunnassa näyttää kasvavan?

Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Johtajat / lähijohtajat, Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Uudet työntekijät
Osaamistavoitteet:
Lisätietoja: ​​​Päivän tavoitteena on rohkaista kaikkia lapsia, nuoria ja perheitä kohtaavia työntekijöitä ottamaan ulkopuolisuuden ehkäisy näkökulmaksi työssään.
Kieli: Suomi
Tiedustelut kustannuksista: Ville Viljakainen, ville.viljakainen@lastenjanuortenkeskus.fi, 0400105071, Veijo Kiviluoma, veijo.kiviluoma@lastenjanuortenkeskus.fi, 044 743 7000
Tiedustelut sisältö: Ville Viljakainen, ville.viljakainen@lastenjanuortenkeskus.fi, 0400105071, Veijo Kiviluoma, veijo.kiviluoma@lastenjanuortenkeskus.fi, 044 743 7000
Linkki kotisivulle: https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/
Aineistoa: https://koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi/koulutukset/ulkopuolisuuden-tilaus2022/
Toteuttaja: Lasten ja nuorten keskus ry