Uskontolukutaidon ja uskontodialogin asiantuntijuus

Takaisin

(5 op)

​Vahvista asiantuntijuuttasi uskontojen kohtaamisessa! Tässä avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksossa perehdytään uskontolukutaidon ja uskontodialogin perusteisiin erilaisissa toimintaympäristöissä. Erityisnäkökulmina opintojaksolla ovat uskonnot mediassa ja islamlukutaito. Opintojaksoa suositellaan henkilöille, joilla on vähintään amk-tasoinen tutkinto.

Koulutustyyppi: Verkkototeutus, Korkeakoulujen koulutustarjonta
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Papit, Muut, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.12.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 17.12. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija osaa
· arvioida ja analysoida uskonnon ja katsomusten merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa ja ammatillisessa toiminnassa · analysoida ja kehittää työkäytäntöjä moniuskontoisessa ympäristöissä · soveltaa uskontodialogin periaatteita uskontokeskustelussa · toimia uskontoasiantuntijana moniarvoisessa yhteiskunnassa · analysoida ja arvioida islamin teologisia lähtökohtia ja käytäntöjä keskeisillä vuoropuheluun ja ammatilliseen toimintaan vaikuttavilla osa-alueilla · informoida uskontojen moninaisuudesta ja erityispiirteistä sekä arvioida uskontoon liittyviä puheenvuoroja ja raportointia omaa katsomuksellista taustaa peilaten
Lisätietoja: ​​Ydinsisällöt- Uskonnon ja katsomusten rooli ja asema julkisuudessa ja eri ammattialoilla
– Uskontolukutaidon ja uskontodialogin keskeiset käsitteet, asiantuntijuus ja soveltamisalueet- Islamin itseymmärrys ja sen merkitys yhteisössä ja yhteiskunnassa
– Uskontolähtöiset ja katsomukselliset kysymykset uutisvirrassa ja asiantuntijatyössä

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitovaihtoehtoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu
Yhteistyökumppanit: Kirkkohallitus – Kirkon lähetystyön keskus