Uusien työntekijöiden valmennus (UTV 1/2022)

Takaisin

(3 op)

​Prosessi on yhteinen papiksi ja diakoniksi vihittävien ordinaatiovalmennuksen kanssa. Kyseessä on moniammatillinen kirkon työssä aloittavien ja aloittaneiden valmennus.

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Työelämätaidot, Spiritualiteetti, Muu
Kohderyhmä: Uudet työntekijät
Aika ja paikka: 8.3.2022 haastattelupäivä (vihittävät); 17.-18.3.2022 Lähijakso I; 18.-20.5.2022 Lähijakso II (vihittävät); 22.5.2022 Juhlamessu Tampereen tuomiokirkossa. Syksyllä 2022 Lähijakso III: tarkempi aika ja paikka vielä avoin.
Ilmoittautuminen viimeistään: 4.3.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: https://www.tampereenhiippakunta.fi/koultusten-ja-tilaisuuksien-peruutusehdot/
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja

  • vahvistaa käsitystään kirkon olemuksesta ja sen hengellisestä perustehtävästä
  • jäsentää ammattinsa kirkon työn kokonaisuuteen
  • hahmottaa hengellisen elämän hoitamisen osana kirkon työntekijän ammatti-identiteettiä
  • saa pohtia omaa tehtäväänsä suhteessa muuttuvaan toimintaympäristöön

Uusien työntekijöiden valmennuksen sisällä erityisenä tavoitteena ordinaatiovalmennuksen osalta on, että osallistuja

  • valmentautuu pappisvihkimykseen
  • vahvistuu hengellisesti ja rohkaistuu toimimaan pappina
  • oppii hahmottamaan ammatti-identiteettiään pappina ja kirkon työntekijänä
  • osaa hoitaa kirkkojärjestyksessä määrätyt papin erityiset tehtävät
  • tutustuu pappisvirkaa koskeviin keskeisiin säädöksiin ja osaa toimia niiden mukaisesti

Lisätietoja: ​Kyseessä on moniammatillinen kirkon työssä aloittavien ja aloittaneiden valmennus. Prosessi on yhteinen papiksi ja diakoniksi vihittävien ordinaatiovalmennuksen kanssa ja sisältää kolme lähijaksoa. Prosessin sisällä toteutuvaan ordinaatiovalmennukseen kuuluu myös perehdyttämistä seurakunnassa. Lisäksi kaikille osallistujille pyritään mahdollistamaan mentorointi valmennuksen päätyttyä.Ohjaustiimissä: Timo Frilander, Airi Raitaranta ja Hannu Laukkonen. Diakonian virkaan ja pappisvirkaan vihkimystä anovat ilmoittautuvat valmennukseen lähettämällä anomuksen ja liitteet 4.3.2022 mennessä (https://www.tampereenhiippakunta.fi/ohjeita-ja-materiaaleja/). Muiden työntekijöiden ilmoittautuminen ilmoittautumislinkin kautta viimeistään 4.3.2022.8.3.2022 haastattelupäivä (vihittävät)17.-18.3.2022 Lähijakso I Pyysalon toimintakeskus, Kangasala18.-20.5.2022 Lähijakso II (vihittävät) Varalan urheiluopisto, Tampere22.5.2022 Juhlamessu Tampereen tuomiokirkossaSyksyllä 2022 Lähijakso III: tarkempi aika ja paikka vielä avoin.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Hiippakunta kustantaa koulutuksen täysihoidolla. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Täysihoito: On. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Kustannusten lisätiedot: Koulutukseen osallistumisen esteestä on ilmoitettava välittömästi yhteyshenkilölle. Mikäli peruutus tapahtuu alle kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua, hiippakunta perii peruutuksesta aiheutuneet kustannukset myös maksuttomista koulutuksista.
Tiedustelut kustannuksista: timo.frilander@evl.fi, p. 040 1823 580; airi.raitaranta@evl.fi, p. 0400 910 773
Tiedustelut sisältö: timo.frilander@evl.fi, p. 040 1823 580; airi.raitaranta@evl.fi, p. 0400 910 773
Linkki kotisivulle: https://www.tampereenhiippakunta.fi/
Aineistoa: https://www.tampereenhiippakunta.fi/ohjeita-ja-materiaaleja/
Toteuttaja: Tampereen hiippakunta