Uusien työntekijöiden valmennus UTV 1/2023

Takaisin

(3 op)

​Kyseessä on moniammatillinen kirkon työssä aloittavien ja aloittaneiden valmennus. Pappisvirkaan ja diakonian virkaan vihittäville pakollinen ordinaatiokoulutus sisältyy valmennuksen kokonaisuuteen.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Työelämätaidot, Spiritualiteetti, Muu
Kohderyhmä: Uudet työntekijät
Aika ja paikka: Lähijakso 13.-14.4.2023. Juhlamessu Tampereen tuomiokirkossa 21.5.2023. Lähijakso 7.-8.9.2023. Vihittävät osallistuvat lisäksi: haastattelupäivä 4.4.2023 ja lähijakso 17.-19.5.2023.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.3.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: https://www.tampereenhiippakunta.fi/koultusten-ja-tilaisuuksien-peruutusehdot/
Osaamistavoitteet: ​ Yhteisenä tavoitteena uusien työntekijöiden valmennuksessa on, että osallistuja- tuntee kirkon ammattien moninaisuutta ja yhteisen työn merkitystä- jäsentää tehtävänsä kirkon ja seurakuntatyön kokonaisuuteen muuttuvassa toimintaympäristössä- näkee hengellisyyden voimavarana.

Ordinaatiovalmennuksen tarkemmat tavoitteet löytyvät hiippakunnan nettisivuilta.

Lisätietoja: ​Kyseessä on moniammatillinen kirkon työssä aloittavien ja aloittaneiden valmennus. Kaikille valmennuskokonaisuuteen osallistuville pyritään mahdollistamaan mentorointi valmennuksen päätyttyä. Osana uusien työntekijöiden valmennusta toteutetaan virkaan vihittävien valmennus, jonka laajuus on niin ikään 3 op (3+3= yhteensä 6 op).

Ordinaatiovalmennuksen sisältö (papit):- oma polku ja sen vaikutus kutsumuksen rakentumiseen- papin työvälineet (Raamattu, kirkkokäsikirja, virsikirja, katekismus, Jumalanpalveluksen opas, Kirkollisten toimitusten opas) ja kirkkovuosi- papin työ ja ihmisten auttaminen (ammatillinen rajojen vetäminen, vaitiolovelvollisuus ja salassapito)- rippikoulusuunnitelma sekä papin tehtävät ja vastuut rippikoulun kokonaisuudessa- seurakuntapapin työhön liittyvät keskeiset säädökset ja ohjeet (kirkkolaki ja-järjestys, KirVESTES) työhyvinvointitaidot (työajan käyttö, liittyminen, rajojen asettaminen, voimavarat)
Ohjaustiimissä: Timo Frilander, Airi Raitaranta ja Hannu Laukkonen.
Ilmoittautuminen ilmoittautumislinkin kautta viimeistään 31.3.2023. Diakonian virkaan ja pappisvirkaan vihkimystä anovat ilmoittautuvat valmennukseen lähettämällä anomuksen ja liitteet 31.3.2023 mennessä (Ohjeita ja materiaaleja | Tampereen hiippakunta).

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Hiippakunta kustantaa koulutuksen täysihoidolla. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Täysihoito: On. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Kustannusten lisätiedot: Koulutukseen osallistumisen esteestä on ilmoitettava välittömästi yhteyshenkilölle. Mikäli peruutus tapahtuu alle kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua, hiippakunta perii peruutuksesta aiheutuneet kustannukset myös maksuttomista koulutuksista.
Tiedustelut kustannuksista: timo.frilander@evl.fi, p. 040 182 3580; airi.raitaranta@evl.fi, p. 0400 910 773
Tiedustelut sisältö: timo.frilander@evl.fi, p. 040 182 3580; airi.raitaranta@evl.fi, p. 0400 910 773
Linkki kotisivulle: https://www.tampereenhiippakunta.fi/
Aineistoa: https://www.tampereenhiippakunta.fi/ohjeita-ja-materiaaleja/
Toteuttaja: Tampereen hiippakunta