Uusien työntekijöiden valmennus UTV 1/2025

Takaisin

(6 op)

Valmennus on tarkoitettu kaikille kirkon tehtävässä ensimmäistä kertaa aloittaville. Siis kaikille. Mukana ovat virkoihin vihittävät (papit ja diakonian virkaan vihittävät) sekä kaikissa muissa mahdollisissa seurakunnan tehtävissä toimivat. Valmennus on seurakunnalle maksuton. Sisältönä valmennuksessa ovat: työntekijänä kirkossa, kirkko organisaationa, työhyvinvointitaidot (työajankäyttö, liittyminen, rajojen asettaminen, voimavarat), työtä koskevat ohjeet, säännöt ja menettelytavat (strategia, toiminta- ja taloussuunnittelu, henkilöstöasiat, yhteistoimintamenettely) sekä hengellisyys osana kirkon työtä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Työelämätaidot, Usko ja spiritualiteetti
Kohderyhmä: Uudet työntekijät
Aika ja paikka: 10.-11.4. ja 24.-25.9.2025 AitO toimintakeskus, Tampere. Vihittävät osallistuvat lisäksi: haastattelupäivä 8.4.2025 (Haastattelut toteutetaan klo 9-14 välisenä aikana.) ja lähijakso 14.-16.5.2025.
Ilmoittautuminen viimeistään: 4.4.2025
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Peruutusehdot: https://www.tampereenhiippakunta.fi/koultusten-ja-tilaisuuksien-peruutusehdot/
Osaamistavoitteet: ​​Yhteisenä tavoitteena uusien työntekijöiden valmennuksessa on, että osallistuja
– tuntee kirkon ammattien moninaisuutta ja yhteisen työn merkitystä
– jäsentää tehtävänsä kirkon ja seurakuntatyön kokonaisuuteen muuttuvassa toimintaympäristössä
– näkee hengellisyyden voimavarana. Ordinaatiovalmennuksen tarkemmat tavoitteet löytyvät hiippakunnan nettisivuilta.
Lisätietoja: Kyseessä on moniammatillinen kirkon työssä aloittavien ja aloittaneiden valmennus. Kaikille valmennuskokonaisuuteen osallistuville pyritään mahdollistamaan mentorointi valmennuksen päätyttyä. Osana uusien työntekijöiden valmennusta toteutetaan virkaan vihittävien valmennus, jonka laajuus on niin ikään 3 op (3+3= yhteensä 6 op).Ordinaatiovalmennuksen sisältö (papit):
– oma polku ja sen vaikutus kutsumuksen rakentumiseen
– papin työvälineet (Raamattu, kirkkokäsikirja, virsikirja, katekismus, Jumalanpalveluksen opas, Kirkollisten toimitusten opas) ja kirkkovuosi
– papin työ ja ihmisten auttaminen (ammatillinen rajojen vetäminen, vaitiolovelvollisuus ja salassapito)
– rippikoulusuunnitelma sekä papin tehtävät ja vastuut rippikoulun kokonaisuudessa
– seurakuntapapin työhön liittyvät keskeiset säädökset ja ohjeet
Kieli: Suomi
Kustannusten lisätiedot: Koulutukseen osallistumisen esteestä on ilmoitettava välittömästi yhteyshenkilölle. Mikäli peruutus tapahtuu alle kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua, hiippakunta perii peruutuksesta aiheutuneet kustannukset myös maksuttomista koulutuksista.
Tiedustelut kustannuksista: hanne.vonweissenberg@evl.fi
Tiedustelut sisältö: hanne.vonweissenberg@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://www.tampereenhiippakunta.fi
Aineistoa: https://www.tampereenhiippakunta.fi/kalenteri/utv-1-2025-ensimmainen-lahijakso/
Toteuttaja: Tampereen hiippakunta
Arkistointitunnus: KK20240502082141KO001769