Uutta luovaa – messun musiikki nyt ja tulevaisuudessa 2020

Takaisin

(5 op)
JEK/V Jumalanpalveluselämän erityiskoulutuksen valinnainen moduuli, MEK/P Musiikin erityiskoulutuksen pakollinen moduuli
Koulutus peruutettu

Koulutuksessa hahmotetaan tämän päivän monimuotoista jumalanpalveluselämää ja sen musiikkia: miten erilaiset toteutukset ja ratkaisut vaikuttavat kokonaiskokemukseen, onko joitakin rajoja, joita ei voi ylittää, mikä on luovuttamatonta? Mitä voimme tietää tuntemattomasta tulevaisuudesta jo nyt? Minkälaisia hiljaisia signaaleja tunnistamme? Koulutus ei anna valmiita vastauksia, vaan toimii ajattelun sekä keskeneräisten ajatusten ja keskustelun alustana.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: jumalanpalveluselämä ja julistus, seurakuntien musiikkitoiminta
Kohderyhmä: kanttorit
Aika ja paikka: 1. jakso: 27.-29.4.2020, Kirkon koulutuskeskus; 2. jakso 16.-18.11.2020, Helsinki (tukikohtana Kirkon talo, josta vierailuja eri paikkoihin)
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/Uutta_luovaa__messun_musiikki_nyt_ja_tulevaisuudessa_4441
Osaamistavoitteet: Osallistuja – osaa kehittää jumalanpalvelusmusiikkia traditio ja muuttuva konteksti huomioiden – osaa arvioida ja soveltaa klassisen draaman periaatteita messutoteutuksissaan – osaa tunnistaa musiikkikulttuurin ilmiöitä ja hyödyntää niitä työssään
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 250 €
Täysihoito: 1. jakso 218 € (Kirkon koulutuskeskus) 2. jakson osalta osallistuja huolehtii majoituksen itse.
Muut kustannukset: 2. jakson ruokailukustannukset; matkat
Kustannusten lisätieto: Ateriakustannukset ei-majoittuville 1. jakso 69 €

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Tiedustelut: Ulla Tuovinen ulla.tuovinen 040 6881436
Lisätietoja: Koulutuksessa hahmotetaan tämän päivän monimuotoista jumalanpalveluselämää ja sen musiikkia: miten erilaiset toteutukset ja ratkaisut vaikuttavat kokonaiskokemukseen, onko joitakin rajoja, joita ei voi ylittää, mikä on luovuttamatonta? Näkökulmina yhteiseen työskentelyyn antavat dramaturgia, yhteisöllisyys ja kysymys musiikin autonomisuudesta messun kontekstissa. Koulutus on messulaboratorio, jossa työskentelytapana on tekeminen, kokeilu, keskustelu ja kuuntelu.

Toinen lähijakso keskittyy erityisesti tuntemattomaan tulevaisuuteen: mitä voimme tietää siitä jotain jo nyt. Minkälaisia hiljaisia signaaleja tunnistamme? Jakson sisältö muotoutuu osallistujien kysymysten perusteella, niiden lisäksi lähestymiskulmina ovat mm. teknologia, arvot ja rytmi. Koulutus ei pyri antamaan vastauksia, vaan toimii ajattelun sekä keskeneräisten ajatusten ja keskustelun alustana. Osa koulutuksesta toteutetaan yhteistyössä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin aineryhmän kanssa.

Koulutus koostuu orientoivasta tehtävästä, kahdesta lähijaksosta sekä etäjakson tehtävästä, jossa osallistuja tutkii ja kehittää jotakin itseään askarruttavaa messun musiikin nykyisyyden tai tulevaisuuden asiaa tai ilmiötä.

Koulutus on Musiikin erityiskoulutuksen (MEK) ja Jumalanpalveluselämän erityiskoulutuksen (JEK) valinnainen moduuli. Tähän koulutukseen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Linkki kotisivulle: http://evl.fi/kirkonkoulutuskeskus
http://sakasti.evl.fi/koulutus
http://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus