Vaikuttaminen ja verkostojen vahvistaminen

Takaisin

(5 op)
KTK Kirkon työn erityiskoulutus
Mihin asioihin haluaisit vaikuttaa omassa seurakunnassasi, lähiympäristössäsi tai yhteiskunnassa ylipäätään? Tässä koulutuksessa saat välineitä vaikuttamistoimintaan seurakuntakontekstissa. Lisäksi perehdyt verkostojen ja yhteistyön mahdollisuuteen vaikuttamisessa. Tule mukaan kehittämään taitojasi vaikuttamistoiminnassa!

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Uudistumiskyky ja yhteistyö, Vuorovaikutus ja viestintä
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Johtajat / lähijohtajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Viestintätehtävissä toimivat
Aika ja paikka: 10.-12.2. ja 1.-3.10.2025, Kirkon talo, Eteläranta 8, Helsinki
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: arja.kunnala@evl.fi
Osaamistavoitteet: Osallistuja

  • tuntee vaikuttamistyön mahdollisuuksia ja menetelmiä, osaa hyödyntää sekä soveltaa niitä omassa työssään, seurakunnan toiminnassa ja eri verkostoissa.
  • osaa edistää luottamusta seurakunnan alueella tukemalla eri tavoin ajattelevien ja eri taustoista tulevien ihmisten välistä dialogia
  • osaa soveltaa työssään verkostojen välistä yhteistyötä paikallisesti yhteiskuntarauhaa rakennettaessa
  • kehittää käytännön toimintatapoja paikalliseen vaikuttamistyöhön sekä seurakunnan verkostojen vahvistamiseksi

Lisätietoja: Jokainen osallistuja tekee koulutuksessa kehittämistehtävän vaikuttamiseen liittyen. Lisäksi koulutuksessa on muita tehtäviä tukemassa oppimista.Koulutus on kolmen kirkon erityiskoulutuksen valinnainen moduuli: DEK/V, KEK/V ja KTE/V. Sen voi sopien liittää myös seuraavien erityiskoulutusten valinnaiseksi moduuliksi (EK/M): KTEL ja YTEK. Tästä tulee sopia edellä mainittujen erityiskoulutusten vastuukouluttajien kanssa.
Kirkon moduulirakenteiset erityiskoulutukset yhdistyvät 1.1.2025 alkaen Kirkon työn erityiskoulutukseksi 30 op (KTK). Tämä moduuli on valittavissa osaksi Kirkon työn erityiskoulutusta.
Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena.
Lisätietoja erityiskoulutuksen kokonaisuudesta ja siirtymäajoista löydät evl.fi/erityiskoulutukset.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 100
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Muut kustannukset: Matka-, majoitus-ja ruokailukustannukset
Kustannusten lisätiedot: Jokainen hoitaa itse majoituksen ja matkat
Tiedustelut kustannuksista: ulla.siirto@evl.fi
Tiedustelut sisältö: ulla.siirto@evl.fi
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Diakonia ja yhteiskunta
Yhteistyökumppanit: Kirkon Ulkomaanapu
Arkistointitunnus: KK20240503071828KO001813