Vaikuttamistyö ja verkostojen vahvistaminen

Takaisin

(5 op)
DEK/V Diakonian erityiskoulutuksen valinnainen moduuli, EK/M Muu valinnainen moduuli, KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutuksen valinnainen moduuli , KTE/V Kansainvälisen työn erityiskoulutus kotimaan henkilöstölle, valinnainen moduuli, YP/V Ylemmän pastoraalitutkinnon valinnainen moduuli

Miten vaikutetaan? Mitä vaikuttamistyö on? Miten tehdään onnistunutta vaikuttamistyötä? Miten verkostoidutaan, pidetään huolta erilaisista yhteyksistä ja vaikutetaan päätöksentekoon yhteiskunnan eri tasoilla? Miten kirkko ja seurakunnat toimivat paikallisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisuuden tai yhteiskuntarauhan tukemiseksi? Mitä tehdään, kun paikkakunnalla tai yhteiskunnassa tapahtuu yllättäviä asioita? Koulutuksessa pohditaan seurakuntien ja kristittyjen roolia vaikuttamis- ja verkostojen vahvistamistyössä.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, kansainvälinen ja monikulttuurinen työ sekä lähetys, kasvatus, kestävä kehitys ja ympäristö
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat, viestintätehtävissä toimivat
Aika ja paikka: I lähijakso 6.-8.4.2020 ja II lähijakso 2.-3.11.2020 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2019
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/vaikuttamistyo_ja_verkostot
Osaamistavoitteet: Osallistuja

– tuntee vaikuttamistyön mahdollisuuksia ja menetelmiä, osaa hyödyntää sekä soveltaa niitä omassa työssään, seurakunnan toiminnassa ja eri verkostoissa.

– osaa edistää luottamusta seurakunnan alueella tukemalla eri tavoin ajattelevien ja eri taustoista tulevien ihmisten välistä dialogia

– osaa soveltaa työssään verkostojen välistä yhteistyötä paikallisesti yhteiskuntarauhaa rakennettaessa

– kehittää käytännön toimintatapoja paikalliseen vaikuttamistyöhön sekä seurakunnan verkostojen vahvistamiseksi

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 70 €
Täysihoito: I lähijakso 214 € ja II lähijakso 115 €
Kustannusten lisätieto: vain ruoka (ei majoitusta) I lähijakso 65 € ja II lähijakso 40 €
Tiedustelut: Ulla Siirto ulla.siirto@evl.fi 040 6881440
Lisätietoja: Koulutus on pilotti, jonka sisältö on uudelleen muokattu moduuleista Globaalikasvatus ja vaikuttaminen ja Kulttuurien välinen vuorovaikutus ja konfliktien käsittely.
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Yhteistyökumppani: Kirkon Ulkomaanapu, Changemaker