Vaikuttamistyö ja verkostojen vahvistaminen

Takaisin

(5 op)
DEK/V Diakonian erityiskoulutus, valinnainen moduuli KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli KTE/V Kv. työn erityiskoulutus/kotimaa, valinnainen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
​​Mitä vaikuttamistyö on ja miten vaikutetaan, miten tehdään onnistunut vaikuttamistyön kampanja, miten verkostoidutaan, pidetään huolta erilaisista yhteyksistä ja vaikutetaan päätöksentekoon yhteiskunnan eri tasoilla? Entä miten kirkko ja seurakunnat toimivat paikallisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisuuden ja yhteiskuntarauhan tukemiseksi? Keiden kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä, mistä saa tietoa, miten neuvotellaan? Mitä tehdään, kun paikkakunnalla tai yhteiskunnassa tapahtuu yllättäviä asioita?

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys, Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Johtajat / lähijohtajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Viestintätehtävissä toimivat
Aika ja paikka: 8.-10.2. ja 4.-5.9.2023, Kirkkohallitus, Eteläranta 8
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: arja.kunnala@evl.fi
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • tuntee vaikuttamistyön mahdollisuuksia ja menetelmiä, osaa hyödyntää sekä soveltaa niitä omassa työssään, seurakunnan toiminnassa ja eri verkostoissa,
  • osaa edistää luottamusta seurakunnan alueella tukemalla eri tavoin ajattelevien ja eri taustoista tulevien ihmisten välistä dialogia,
  • osaa soveltaa työssään verkostojen välistä yhteistyötä paikallisesti yhteiskuntarauhaa rakennettaessa ja
  • kehittää käytännön toimintatapoja paikalliseen vaikuttamistyöhön sekä seurakunnan verkostojen vahvistamiseksi.

Lisätietoja: ​Koulutuksen keskiössä on seurakuntien ja kristittyjen rooli vaikuttamis- ja verkostojen vahvistamistyössä.​​Keskeiset sisällöt ovat

  • mitä vaikuttamistyö on
  • vaikuttamistyön mahdollisuudet ja menetelmät
  • yhteiskuntarauhan rakentaminen ja ylläpitäminen paikallisesti

Koulutukseen sisältyy omaan työhön kiinteästi liittyvän kehittämistehtävän tekeminen.

Koulutus on seuraavien erityiskoulutusten valinnainen moduuli: diakonia (DEK/V), kasvatus (KEK/V), kv. työn / kotimaa (KTE/V). Lisäksi vastuukouluttajan kanssa sopien sen voi liittää osaksi yhteisötyön (YTEK) ja kansainvälisen työn /ulkomaat (KTE) valinnaiseksi moduuliksi. Sen voi liittää ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin. Tähän moduuliin voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 80
Muut kustannukset: Lounas on omakustanteinen
Kustannusten lisätiedot: Mahdolliset majoitus- ja matkakustannukset, osallistuja huolehtii itse majoituksen varaamisesta ja kustannuksista.
Tiedustelut kustannuksista: ulla.siirto@evl.fi
Tiedustelut sisältö: ulla.siirto@evl.fi
Aineistoa: https://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Diakonia ja yhteiskunta
Yhteistyökumppanit: Kirkon Ulkomaanapu, Vantaan seurakuntayhtymä