Välttämättömät taloustaidot seurakuntatyössä

Takaisin

(1 op)

Koulutuksessa opit talouden perusteet, niiden logiikan ja kuinka oma työsi on isompaa kokonaisuutta ja miten omalla työpanoksellasi voit vaikuttaa kustannuksiin.

Koulutuksen pääpaino on talouden perusteissa, jotka antavat sinulle hyvät perusedellytykset kustannustietoiseen toimintaan, kokonaiskuvan hahmottamiseen ja talouden perusteiden ja sanaston ymmärtämiseen. Tässä verkkokoulutuksessa opit esimerkiksi, mitä tarkoittavat reaaliprosessi ja rahaprosessi ja miten voit vaikuttaa omalla toiminnallasi kustannuksiin.

​​Tule vahvistamaan omaa strategista ajatteluasi työhösi liittyen. Koulutus on suunniteltu yhteistyössä Kirkkohallituksen hallinto- ja talousosaston ja Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen kanssa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon ajankohtaiskoulutus
Tehtäväalue: Hallinto ja talous
Kohderyhmä: Papit, Johtajat / lähijohtajat, Kanttorit, Nuorisotyönohjaajat, Diakonit ja diakonissat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Hautaustoimen- ja puutarhatyöntekijät, Keittiötoimen työntekijät, Kiinteistötoimen työntekijät, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit)
Aika ja paikka: Tiistaisin 17.1., 24.1., 31.1. ja 7.2.2023 klo 8.30-12. Taitotalon luento-osuus klo 8.30-10.30, jonka jälkeen webinaari jatkuu klo 10.30-12 soveltavalla osuudella (Teams)
Ilmoittautuminen viimeistään: 3.1.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​​Osa-alue 1. Taloushallinto, tavoitteet ja peruskäsitteet (webinaarit 1 ja 2) Osallistuja:
– tunnistaa työntekijän, asiantuntijan ja johdon/luottamushenkilöiden roolit
– ymmärtää organisaation taloustavoitteet
– ymmärtää taloushallinnon merkityksen ja roolin organisaatiossa
– hahmottaa talouden merkityksen organisaatiolle
– ymmärtää peruskäsitteet taloushallinnosta ja keskeisimmät aikataulut taloushallinnon prosesseissa
– tuntee laskujen tiliöinnin, tarkistamisen ja hyväksymisen kokonaisuuden ja tiliöinnin oikeellisuuden merkityksen

Osa-alue 2. Talouden laskelmat, tunnusluvut ja tulokseen vaikuttaminen (webinaarit
3 ja 4)

Osallistuja:
– tunnistaa tuloslaskelman ja taseen käsitteet ja tehtävät- ymmärtää budjetoinnin peruskäsitteet- osaa laskea budjettipoikkeaman ja tehdä korjaavat toimenpiteet – osaa laatia yksinkertaisen budjetin ja seurata organisaation tai tiimin onnistumista suhteessa budjettiin
– osaa laskea tärkeimmät organisaation suorituskyvystä kertovat tunnusluvut
– tietää keskeisimmät kustannuskäsitteet
– tunnistaa mikä merkitys omalla toiminnalla on seurakuntatalouden talouteen

Lisätietoja: ​​Kohderyhmänä ovat esihenkilöt ja ne, seurakunnan työntekijät, jotka hoitavat taloutta osana tehtäviään (ei ensisijaisesti talouden asiantuntijoille/työntekijöille). Taloushallinnossa työskenteleville Kirkkohallitus ja Turun arkkihiippakunta järjestävät oman webinaarisarjan maaliskuussa 2023.

Rakenne

Koulutus sisältää neljä webinaaria (Microsoft Teams). Jokainen webinaari alkaa Taitotalon osuudella ja heti sen jälkeen on Kirkkohallituksen käytännön työhön liittyvä soveltava osuus. Webinaarien välillä on koulutukseen liittyviä oppimistehtäviä, joihin on hyvä varata työaikaa 1-2 tuntia.

Webinaarit tallennetaan osallistujien hyödynnettäväksi.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 58 €
Täysihoito: ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: satu.myllyla@taitotalo.fi
Tiedustelut sisältö: maria.vaparanta@taitotalo.fi
Linkki kotisivulle: https://www.taitotalo.fi/
Toteuttaja: Taitotalo
Yhteistyökumppanit: Kirkkohallitus