Vammaistyö

Takaisin

(15 op)

Vammaistyö kaipaa osaavia tekijöitä! Syvennä osaamistasi vammaistyöstä avoimen amk:n opintokokonaisuudella. Opintokokonaisuus koostuu kolmesta 5 opintopisteen laajuisesta opintojaksosta, joilla kehität osaamistasi mm. vammaisuuden erityiskysymyksistä ja kulttuurisensitiivisyydestä, yhdenvertaisuudesta sekä moninaisuudesta vammaistyössä, vammaistyön lainsäädännöstä, uskonnollisuudesta ja hengellisyydestä vammaistyössä sekä vaihtoehtoisista kommunikaatiomenetelmistä ja hyvinvointiteknologian ja älyteknologian sovelluksista vammaistyössä. Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan koulutusten loppuvaiheen opintoihin.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2025
Ilmoittautuminen viimeistään: 15.1.2025
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua.
Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • tuntee vammaistyön teoreettiset lähtökohdat
 • osaa toimia kulttuurisensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien vammaistyössä
 • osaa eritellä vammaisuuden ja vammaistyön moninaisuutta ja vammaisuuteen liittyviä erityiskysymyksiä.
 • tuntee ja soveltaa keskeistä työtä ohjaavaa ja velvoittavaa lainsäädäntöä
 • osaa tehdä palveluohjausta ja suunnitella yksilöllisiin palvelutarpeisiin vastaavia ratkaisuja yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä ja moniammatillisen henkilöstön kanssa ja koordinoida palvelukokonaisuutta
 • osaa jäsentää itsemääräämisoikeuteen, esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyviä kysymyksiä vammaistyössä
 • tietää uskonnollisuuden ja hengellisyyden merkityksen vammaistyössä
 • osaa dokumentoida asiakastyötä vammaistyössä
 • tuntee vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät
 • tunnistaa hyvinvointiteknologian ja älyteknologian osa-alueita ja niiden sovellusten hyödyntämisen mahdollisuuksia vammaispalveluissa
 • osaa käyttää yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja voimavaroja vahvistavia työskentelytapoja asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa tehtävässä työssä
 • osaa soveltaa luovia ja toiminnallisia menetelmiä asiakastyössä.

Lisätietoja: Ydinsisällöt:

 • vammaistyön teoreettiset lähtökohdat
 • kulttuurisensitiivisyys, yhdenvertaisuus ja moninaisuus
 • vammaisuuden moninaisuus ja vammaisuuteen liittyvät erityiskysymykset
 • vammaistyön lainsäädäntö
 • palveluohjaus
 • itsemääräämisoikeus, esteettömyys, saavuttavuus vammaistyössä
 • uskonnollisuus ja hengellisyys vammaistyössä
 • asiakastyön dokumentointi vammaistyössä
 • vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät
 • hyvinvointiteknologian ja älyteknologian sovellukset vammaistyössä
 • yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja voimavaroja vahvistavat työskentelytavat
 • luovat ja toiminnalliset menetelmät

Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan koulutusten loppuvaiheen opintoihin ja se soveltuu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sekä moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa toimiville ammattilaisille. Opiskelijalla on hyvä olla sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmiin, käytäntöihin ja yhteistyöverkostoihin liittyvää tietoa ja tuntemusta ennen ao. opintojen suorittamista. Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 180 € (oikeus muutoksiin pidätetään)
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu
Arkistointitunnus: KK20240527093541KO001902