Vammaistyö sosiaalialalla

Takaisin

(15 op)

​Syvennä osaamistasi vammaistyöstä! Näiden avoimen amk:n opintojen jälkeen tunnet vammaisuuteen ja vammaistyöhön liittyviä erityiskysymyksiä ja osaat käyttää yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja voimavaroja vahvistavia työskentelytapoja asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa tehtävässä työssä.

Kokonaisuus koostuu kolmesta 5 opintopisteen laajuisesta sosiaali- ja terveysalan koulutusten loppuvaiheen opintojaksosta. Se soveltuu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sekä moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa toimiville ammattilaisille. Opiskelijalla on hyvä olla sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmiin, käytäntöihin ja yhteistyöverkostoihin liittyvää tietoa ja tuntemusta ennen ao. opintojen suorittamista.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.12.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 17.12. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet:

Vammaisuuden ja vammaistyön moninaisuus: Opiskelija

– tuntee vammaistyön teoreettiset lähtökohdat
– osaa toimia kulttuurisensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien vammaistyössä
– osaa eritellä vammaisuuden ja vammaistyön moninaisuutta ja vammaisuuteen liittyviä erityiskysymyksiä.

Palveluohjaus vammaisten parissa: Opiskelija

– tuntee ja soveltaa keskeistä työtä ohjaavaa ja velvoittavaa lainsäädäntöä
– osaa tehdä palveluohjausta ja suunnitella yksilöllisiin palvelutarpeisiin vastaavia ratkaisuja yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä ja moniammatillisen henkilöstön kanssa ja koordinoida palvelukokonaisuutta
– osaa jäsentää itsemääräämisoikeuteen, esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyviä kysymyksiä vammaistyössä
– tietää uskonnollisuuden ja hengellisyyden merkityksen vammaistyössä
– osaa dokumentoida asiakastyötä vammaistyössä

Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät ja muut vammaistyön menetelmät: Opiskelija

– tuntee vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät
– tunnistaa hyvinvointiteknologian ja älyteknologian osa-alueita ja niiden sovellusten hyödyntämisen mahdollisuuksia vammaispalveluissa
– osaa käyttää yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja voimavaroja vahvistavia työskentelytapoja asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa tehtävässä työssä
– osaa soveltaa luovia ja toiminnallisia menetelmiä asiakastyössä

Lisätietoja: ​Kokonaisuus koostuu kolmesta opintojaksosta Vammaisuuden ja vammaistyön moninaisuus, Palveluohjaus vammaisten parissa ja Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät ja muut vammaistyön menetelmät. Opintojaksot ovat verkkototeutuksia, joissa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Kokonaisuuden valitsevat ilmoittautuvat kerralla kaikkiin opintoihin, mutta opintojaksot on myös mahdollista suorittaa erikseen oman tarpeen ja mielenkiinnon mukaan. Erikseen ilmoittautuessa opintomaksu on 15 €/opintopiste.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 180 € (oikeus muutoksiin pidätetään)
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu