Vammaisuuden ja vammaistyön moninaisuus

Takaisin

(5 op)

​Syvennä osaamistasi vammaistyöstä! Tässä avoimen amk:n opintojaksossa perehdytään vammaisuuden erityiskysymyksiin ja kulttuurisensitiivisyyteen, yhdenvertaisuuteen sekä moninaisuuteen vammaistyössä.

Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan koulutusten loppuvaiheen opintoihin ja se soveltuu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sekä moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa toimiville ammattilaisille. Opiskelijalla on hyvä olla sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmiin, käytäntöihin ja yhteistyöverkostoihin liittyvää tietoa ja tuntemusta ennen ao. opintojen suorittamista.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Syksy 2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.7.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 16.7. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija
– tuntee vammaistyön teoreettiset lähtökohdat
– osaa toimia kulttuurisensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien vammaistyössä
– osaa eritellä vammaisuuden ja vammaistyön moninaisuutta ja vammaisuuteen liittyviä erityiskysymyksiä.
Lisätietoja: ​Ydinsisällöt – vammaistyön teoreettiset lähtökohdat
– kulttuurisensitiivisyys, yhdenvertaisuus ja moninaisuus
– vammaisuuden moninaisuus ja vammaisuuteen liittyvät erityiskysymykset

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Vammaisuuden ja vammaistyön moninaisuus on osa Vammaistyö sosiaalialalla -opintokokonaisuutta. Tutustu koko osaamiskokonaisuuten, mikäli olet kiinnostunut myös vammaispolitiikasta ja palveluohjauksesta sekä puhetta tukevista ja korvaavista kommunikaatiomenetelmistä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu