Vammaisuuden ja vammaistyön moninaisuus

Takaisin

(5 op)

Syvennä osaamistasi vammaistyöstä! Tällä opintojaksolla hankit osaamista vammaisuuden erityiskysymyksistä ja kulttuurisensitiivisyydestä, yhdenvertaisuudesta sekä moninaisuudesta vammaistyössä. Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan koulutusten loppuvaiheen opintoihin.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2025
Ilmoittautuminen viimeistään: 22.12.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua.
Osaamistavoitteet: Opiskelija
– tuntee vammaistyön teoreettiset lähtökohdat
– osaa toimia kulttuurisensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien vammaistyössä
– osaa eritellä vammaisuuden ja vammaistyön moninaisuutta ja vammaisuuteen liittyviä erityiskysymyksiä.
Lisätietoja: Sisältö
– vammaistyön teoreettiset lähtökohdat
– kulttuurisensitiivisyys, yhdenvertaisuus ja moninaisuus
– vammaisuuden moninaisuus ja vammaisuuteen liittyvät erityiskysymyksetOpintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan koulutusten loppuvaiheen opintoihin ja se soveltuu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sekä moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa toimiville ammattilaisille. Opiskelijalla on hyvä olla sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmiin, käytäntöihin ja yhteistyöverkostoihin liittyvää tietoa ja tuntemusta ennen ao. opintojen suorittamista.
Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 € (oikeus muutoksiin pidätetään)
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Aineistoa: https://opinto-opas.diak.fi/offerings/50/13877/12775
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu
Arkistointitunnus: KK20240527122048KO001917