Vanhuus elämänvaiheena

Takaisin

(5 op)
DEK/V Diakonian erityiskoulutus, valinnainen moduuli

Koulutus peruutettu​

Kuinka seurakunnassa otetaan huomioon ikääntyneet ihmiset? Miten toiminta palvelee vanhuksia, kun ikääntyminen tuo muutoksia elämään? Miten vanhuuden ikävaiheessa voi olla toimijana tai osallistujana?

Mikä on asia, jota haluat kehittää seurakunnan toiminnassa niin, että se paremmin palvelee vanhuuden elämänvaiheessa eläviä ihmisiä? Tule koulutukseen pohtimaan ja muuttamaan asioita yhdessä muiden kanssa.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Papit
Aika ja paikka: 1. jakso 6.-8.4. ja 2.jakso 12.-14.10.2022 Kirkon koulutuskeskus Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.12.2021
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus peruutettu.
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja:

  • ymmärtää vanhuuden psyykkistä, fyysistä, sosiaalista ja hengellistä prosessia
  • osaa tunnistaa ikääntymisen tuomia muutoksia ja tukea ikääntynyttä erilaisissa elämäntilanteissa
  • osaa kehittää seurakunnan vanhustyötä osana yhteiskunnan palveluverkostoa
Lisätietoja: ​Koulutuksen sisältöinä ovat mm. muistisairaudet, ikääntymisen muutokset, seksuaalisuus, luopuminen, itsemääräämisoikeus, omaishoito ja diakoniatyö osana palvelujärjestelmää. Koulutus rakentuu työskentelystä kahdella kolmen päivän lähijaksolla Kirkon koulutuskeskuksessa sekä työskentelystä vertaisryhmässä Teamsissa. Oppimistehtävät tukevat seurakunnan työn kehittämistä ikääntyneiden kanssa.Koulutus on Diakonian erityiskoulutuksen (DEK, 25 op valinnainen moduuli. Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 200 €/koko koulutus
Täysihoito: 198 €/jakso
Muut kustannukset: Pelkkä ateriapaketti 42 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: helena.tuominen@evl.fi, 050 342 7031, irene.nummela@evl.fi, 050 584 6897
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus