Vapaaehtoistoiminnan johtaminen

Takaisin

(5 op)
EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli YTEK/V Yhteisötyön erityiskoulutus, valinnainen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli
​Tule kehittymään ja kehittämään vapaaehtoistoiminnan johtamista! Koulutus painottuu vapaaehtoistoiminnan ja johtamisen erityiskysymyksiin, käytäntöihin ja kehittämiseen. Se on tarkoitettu seurakuntien erilaisissa koordinaatio-, asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä toimiville, joilla on jo kokemusta vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen, Vapaaehtoistoiminta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Johtajat / lähijohtajat, Kanttorit, Papit, Nuorisotyönohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat
Aika ja paikka: 1. jakso lähikoulutus 23.-25.1.2023 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää; 2. jakso 1.-2.6.2023 verkkoympäristö (Teams). Koulutusjaksojen välissä 2-3 vertaisryhmätapaamista (teams).
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.11.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaikaa jatkettu.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • hahmottaa vapaaehtoisten johtamisen eri alueita ja työn verkostomaista luonnetta sekä sen eroavuuksia verrattuna organisaatioiden johtamiseen
  • osaa jäsentää vapaaehtoistoiminnan erityispiirteitä ja soveltaa niitä koordinointiin ja johtamiseen
  • osaa käyttää erilaisia rooleja vapaaehtoisten tukemisessa ja sparraamisessa
  • kehittää vapaaehtoistoiminnan johtamisen käytäntöjä ja malleja työssään.

Lisätietoja: Koulutus tarkoitettu vapaaehtoistoimintaa koordinoiville työntekijöille, joilla on jo perusasiat hallussa. Koulutuksessa syvennetään vapaaehtoistoiminnan johtamisen kysymyksiä.
Kts. Innostu innostamaan-Vapaaehtoistoiminnan verkkokoulutus vapaaehtoistoimintaa liittyvistä perusasioista.
Koulutuksen sisältöteemoja:

  • Vapaaehtoistoiminnan ja kirkon toimintaympäristön erityispiirteet
  • Verkostojen johtaminen verrattuna organisaatioiden ja työyhteisöjen johtamiseen
  • Verkostojen dynamiikka ja systeemisyys
  • Erilaisten intressien ja jännitteiden hallinta
  • Minä vapaaehtoistoiminnan johtajana – roolit, valta ja vaikuttaminen
  • Kehittämis- ja kokeiluosaaminen

Toteutus:
Osallistuja laatii ja toteuttaa omaan työhönsä kuuluvan vapaaehtoistoiminnan johtamiseen liittyvän kehittämistehtävän. Moduuliin kuuluu lisäksi kirjallisiin aineistoihin perehtymistä, etukäteistehtävä sekä etäopiskelujaksolla tutustuminen erilaisiin vapaaehtoistyötä tekeviin organisaatioihin. Etäopiskelujaksolla on lisäksi vertaisryhmätapaamisia (teams).Ensimmäinen koulutusjakso toteutetaan lähikoulutuksena Kirkon koulutuskeskuksessa ja toinen jakso verkkoympäristössä (teams).Osallistuja voi jatkossakin tukeutua koulutuksen aikana rakentuneeseen seurakuntien eri johtamistehtäviä edustavien vapaaehtoistoiminnan kollegoiden verkostoon. Koulutus on kahden kirkon erityiskoulutuksen valinnainen moduuli: JOK ja YTEK . Sen voi sopien liittää myös seuraavien erityiskoulutusten valinnaiseksi moduuliksi (EK/M): DEK, JEK, KEK, KTE, MEK ja REK. Tästä tulee sopia edellä mainittujen erityiskoulutusten vastuukouluttajien kanssa.
Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 185 €/jakso
Täysihoito: 214 €/1. jakso
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 47 €/1. jakso
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: ulla.tuovinen@evl.fi, 040 6881436; irene.nummela@evl.fi, 050 584 689
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus