Vapaaehtoistoiminnan johtaminen 2020

Takaisin

(5 op)
EK/M Muu valinnainen moduuli, YTEK/V Yhteisötyön erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
Koulutus on täynnä. Jonoon voi ilmoittautua ulla.pyykko@evl.fi

Tule kehittymään ja kehittämään vapaaehtoistoiminnan johtamista! Vapaaehtoistoiminnan johtamisen moduuli painottuu vapaaehtoistoiminnan ja johtamisen erityiskysymyksiin, käytäntöihin ja kehittämiseen. Se on tarkoitettu seurakuntien erilaisissa koordinaatio-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimiville, joilla on kokemusta vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: johtaminen ja strateginen suunnittelu seurakunnassa, vapaaehtoistoiminta
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat, kanttorit, kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit), lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka:

20.-22.1. ja 4.-5.6.2020 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää

Ilmoittautuminen viimeistään: 20.11.2019
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on, että osallistujalla on jo kokemusta vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista sekä vapaaehtoisten ohjaamisesta ja tukemisesta.
Osaamistavoitteet: Osallistuja

– hahmottaa laajasti vapaaehtoisten johtamisen eri alueita ja työn verkostomaista luonnetta sekä sen eroavuuksia verrattuna organisaatioiden johtamiseen

– osaa jäsentää vapaaehtoistoiminnan erityispiirteitä ja soveltaa niitä koordinointiin ja johtamiseen

– osaa käyttää erilaisia rooleja vapaaehtoisten tukemisessa ja sparraamisessa

– kehittää vapaaehtoistoiminnan johtamisen käytäntöjä ja malleja työssään.

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 185 €/jakso
Täysihoito: 218 €/jakso
Muut kustannukset: matka- ja päiväraha ja mahdollisesta vertaisryhmien tapaamisesta aiheutuvat matkakulut.
Kustannusten lisätieto: Ateriapaketti ei-majoittuville 69 €/jakso.

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Tiedustelut: Lisätietoja koulutuksen sisällöstä antavat kouluttajat Ulla Tuovinen 040 688 1436 ja Irene Nummela 050 584 689. Koulutuksen käytännön toteutuksesta kurssisihteeri Ulla Pyykkö, 040 1425176 ulla.tuovinen@evl.fi; irene.nummela@evl.fi Ulla Tuovinen 040 688 1436 ja Irene Nummela 050 5846897; koulutuksen käytännön toteutuksesta kurssisihteeri Ulla Pyykkö 040 1425176
Lisätietoja: Kouluttajina toimivat johtamiskouluttaja Terttu Malo ja vapaaehtoistoiminnan asiantuntija Irene Nummela.

Sisältö:

– Vapaaehtoistoiminnan ja kirkon toimintaympäristön erityispiirteet

– Verkostojen johtaminen verrattuna organisaatioiden ja työyhteisöjen johtamiseen

– Verkostojen dynamiikka ja systeemisyys

– Erilaisten intressien ja jännitteiden hallinta

– Minä vapaaehtoistoiminnan johtajana – roolit, valta ja vaikuttaminen

– Kehittämisosaaminen ja erilaisten toimintatapojen kokeileminen

Osallistuja laatii ja toteuttaa omaan työhönsä kuuluvan vapaaehtoistoiminnan johtamiseen liittyvän kehittämistehtävän. Moduuliin kuuluu lisäksi kirjallisiin aineistoihin perehtymistä, etukäteistehtävä sekä etäopiskelujaksolla tutustuminen erilaisiin vapaaehtoistyötä tekeviin organisaatioihin. Etäopiskelujaksolla on lisäksi vertaisryhmätapaaminen.

Osallistuja voi jatkossakin tukeutua koulutuksen aikana rakentuneeseen seurakuntien eri johtamistehtäviä edustavien vapaaehtoistoiminnan kollegoiden verkostoon.

Koulutus voidaan sopien (EK/M) liittää usean kirkon erityiskoulutuksen (DEK, JEK, KEK, KTE, MEK, REK ja YTEK) valinnaiseksi moduuliksi. Tästä tulee sopia edellä mainittujen erityiskoulutusten vastuukouluttajien kanssa.

Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Linkki kotisivulle: https://evl.fi/kirkonkoulutuskeskus
http://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus
Yhteistyökumppani: Kirkkohallitus – Diakonia ja sielunhoito