Vapaaehtoistoiminnan johtaminen

Takaisin

(5 op)
JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli YTEK/V Yhteisötyön erityiskoulutus, valinnainen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli
​Tule kehittymään ja kehittämään vapaaehtoistoiminnan johtamista! Vapaaehtoistoiminnan johtamisen moduuli painottuu vapaaehtoistoiminnan ja johtamisen erityiskysymyksiin, käytäntöihin ja kehittämiseen.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen, Vapaaehtoistoiminta
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat, Kanttorit, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Diakonit ja diakonissat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 10.-12.1.2024 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää ja 27.-28.5.2024 (Teams). Koulutusjaksojen välissä 2-3 vertaisryhmätapaamista (teams).
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2023
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus on täynnä.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • hahmottaa vapaaehtoisten johtamisen eri alueita ja työn verkostomaista luonnetta sekä sen eroavuuksia verrattuna organisaatioiden johtamiseen
  • osaa jäsentää vapaaehtoistoiminnan erityispiirteitä ja soveltaa niitä koordinointiin ja johtamiseen
  • osaa käyttää erilaisia rooleja vapaaehtoisten tukemisessa ja sparraamisessa
  • kehittää vapaaehtoistoiminnan johtamisen käytäntöjä ja malleja työssään.

Lisätietoja: ​Koulutus on tarkoitettu seurakuntien erilaisissa koordinaatio-, asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä toimiville, joilla on jo kokemusta vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista. Koulutustarjonnassa on myös vapaaehtoistoiminnan perusasioihin liittyvä koulutus ’Innostu innostamaan’, joka järjestetään verkkototeutuksena.
Koulutuksen sisältöteemoja:

  • Vapaaehtoistoiminnan ja kirkon muuttuvan toimintaympäristön erityispiirteisiin
  • Verkostojen johtaminen verrattuna organisaatioiden ja työyhteisöjen johtamiseen
  • Verkostojen dynamiikka ja systeemisyys
  • Yhteisölähtöinen toiminta vapaaehtoistoiminnassa
  • Minä vapaaehtoistoiminnan johtajana – roolit, valta ja vaikuttaminen
  • Kehittämis- ja kokeiluosaaminen

Osallistuja laatii ja toteuttaa omaan työhönsä kuuluvan vapaaehtoistoiminnan johtamiseen liittyvän kehittämistehtävän. Moduuliin kuuluu lisäksi kirjallisiin aineistoihin perehtymistä, etukäteistehtävä sekä etäopiskelujaksolla tutustuminen erilaisiin vapaaehtoistyötä tekeviin organisaatioihin. Etäopiskelujaksolla on lisäksi vertaisryhmätapaamisia (Teams).Ensimmäinen koulutusjakso toteutetaan lähikoulutuksena Kirkon koulutuskeskuksessa ja toinen jakso verkkoympäristössä (Teams).Osallistuja voi jatkossakin tukeutua koulutuksen aikana rakentuneeseen seurakuntien eri johtamistehtäviä edustavien vapaaehtoistoiminnan kollegoiden verkostoon. Koulutus on kahden kirkon erityiskoulutuksen valinnainen moduuli: JOK ja YTEK . Sen voi sopien liittää myös seuraavien erityiskoulutusten valinnaiseksi moduuliksi (EK/M): DEK, JEK, KEK, KTE, MEK ja REK. Tästä tulee sopia edellä mainittujen erityiskoulutusten vastuukouluttajien kanssa. Moduulin voi liittää ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin (YP/J) .
Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Koulutuksen suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttävät osallistumista kaikkeen työskentelyyn.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 195 €/jakso
Täysihoito: 261 €/1. jakso
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 86 €/1. jakso
Tiedustelut kustannuksista: kirkonkoulutuskeskus@evl.fi
Tiedustelut sisältö: ulla.tuovinen@evl.fi, 040 6881436; irene.nummela@evl.fi, 050 584 689
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus
Yhteistyökumppanit: Diakonia ja yhteiskunta