Vapaaehtoistoiminnan johtaminen

Takaisin

(5 op)
JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli YTEK/V Yhteisötyön erityiskoulutus, valinnainen moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
​Tule kehittymään ja kehittämään vapaaehtoistoiminnan johtamista! Vapaaehtoistoiminnan johtamisen moduuli painottuu vapaaehtoistoiminnan ja johtamisen erityiskysymyksiin, käytäntöihin ja kehittämiseen. Se on tarkoitettu seurakuntien erilaisissa koordinaatio-, asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä toimiville, joilla on kokemusta vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista (vapaaehtoistoiminnan perusasioihin liittyvä koulutus, ks. Innostu innostamaan -Vapaaehtoistoiminnan verkkokoulutus). ​

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Papit, Nuorisotyönohjaajat
Aika ja paikka: 1. jakso lähikoulutus 19.-21.1.2022 KK, Järvenpää; 2. jakso 2.-3.6.2022 verkkoympäristö (Teams). Koulutusjaksojen välissä vertaisryhmätapaamisia (teams).
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.11.2021
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaika on päättynyt mutta koulutuksessa on tilaa. Voit ilmoittautua suoraan sähköpostilla ulla.pyykko@evl.fi
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • hahmottaa laajasti vapaaehtoisten johtamisen eri alueita ja työn verkostomaista luonnetta sekä sen eroavuuksia verrattuna organisaatioiden johtamiseen
  • osaa jäsentää vapaaehtoistoiminnan erityispiirteitä ja soveltaa niitä koordinointiin ja johtamiseen
  • osaa käyttää erilaisia rooleja vapaaehtoisten tukemisessa ja sparraamisessa
  • kehittää vapaaehtoistoiminnan johtamisen käytäntöjä ja malleja työssään.

Lisätietoja: ​Koulutuksen sisältöteemoja:

  • Vapaaehtoistoiminnan ja kirkon toimintaympäristön erityispiirteet
  • Verkostojen johtaminen verrattuna organisaatioiden ja työyhteisöjen johtamiseen
  • Verkostojen dynamiikka ja systeemisyys
  • Erilaisten intressien ja jännitteiden hallinta
  • Minä vapaaehtoistoiminnan johtajana – roolit, valta ja vaikuttaminen
  • Kehittämis- ja kokeiluosaaminen

Osallistuja laatii ja toteuttaa omaan työhönsä kuuluvan vapaaehtoistoiminnan johtamiseen liittyvän kehittämistehtävän. Moduuliin kuuluu lisäksi kirjallisiin aineistoihin perehtymistä, etukäteistehtävä sekä etäopiskelujaksolla tutustuminen erilaisiin vapaaehtoistyötä tekeviin organisaatioihin. Etäopiskelujaksolla on lisäksi vertaisryhmätapaamisia (teams).Ensimmäinen koulutusjakso toteutetaan lähikoulutuksena Kirkon koulutuskeskuksessa ja toinen jakso verkkoympäristössä (teams).Osallistuja voi jatkossakin tukeutua koulutuksen aikana rakentuneeseen seurakuntien eri johtamistehtäviä edustavien vapaaehtoistoiminnan kollegoiden verkostoon. Koulutus on kahden kirkon erityiskoulutuksen valinnainen moduuli: JOK ja YTEK . Sen voi sopien liittää myös seuraavien erityiskoulutusten valinnaiseksi moduuliksi (EK/M): DEK, JEK, KEK, KTE, MEK ja REK. Tästä tulee sopia edellä mainittujen erityiskoulutusten vastuukouluttajien kanssa.
Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 185 €/jakso
Täysihoito: 1. jakso 198 €
Kustannusten lisätiedot: Ateriapaketti ei-majoittuville 1. jakso 42 €
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: ulla.tuovinen@evl.fi, 040 6881436; irene.nummela@evl.fi, 050 584 689
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus