Varhaiskasvatuksen didaktiset pajat

Takaisin

(5 op)

​Syvennä osaamistasi varhaiskasvatuksesta ja varhaiskasvatuksen menetelmistä! Tällä avoimen amk:n opintojaksolla perehdytään pedagogisen toiminnan suunnitteluun ja eheyttämiseen, eriyttämiseen ja integraation varhaiskasvatuksen oppimisympäristössä. ​

Opintojakso kuuluu sosiaalialan koulutusten syventäviin ammattiopintoihin ja se sopii kaikille varhaiskasvatuksessa työskenteleville, joilla on varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan perusosaamista.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Papit, Lastenohjaajat
Aika ja paikka: Syksy 2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.7.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 16.7. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija
– syventää ammatillista osaamistaan liittyen varhaiskasvatuksen oppimisen alueisiin
– ymmärtää toiminnallisen, kokemuksellisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen merkityksen didaktisia valintoja tehdessään
– hallitsee riittävät varhaiskasvatusikäisen lapsen toiminnan suunnittelu- ja ohjaustaidot sekä arviointi- ja dokumentointitaidot
– osaa kehittää didaktisia taitojaan varhaiskasvatuksessa
Lisätietoja: ​Ydinsisällöt – varhaiskasvatusikäisen lapsen kehitystä tukevan pedagogisen toiminnan suunnittelu
– varhaiskasvatuksen kasvatusklassikot sekä pedagogiikka ja didaktiikka
– eheyttäminen, eriyttäminen ja integraatio varhaiskasvatuksen oppimisympäristössä

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu