Varhaiskasvatuksen didaktiset pajat

Takaisin

(5 op)

​Syvennä osaamistasi varhaiskasvatuksesta ja varhaiskasvatuksen menetelmistä! Tällä avoimen amk:n opintojaksolla perehdytään pedagogisen toiminnan suunnitteluun ja eheyttämiseen, eriyttämiseen ja integraation varhaiskasvatuksen oppimisympäristössä.
​Opintojakso kuuluu sosiaalialan koulutusten syventäviin ammattiopintoihin ja se sopii kaikille varhaiskasvatuksessa työskenteleville, joilla on varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan perusosaamista.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Papit, Lastenohjaajat
Aika ja paikka: Kevät ja Syksy 2023
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.7.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija
– syventää ammatillista osaamistaan liittyen varhaiskasvatuksen oppimisen alueisiin
– ymmärtää toiminnallisen, kokemuksellisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen merkityksen didaktisia valintoja tehdessään
– hallitsee riittävät varhaiskasvatusikäisen lapsen toiminnan suunnittelu- ja ohjaustaidot sekä arviointi- ja dokumentointitaidot
– osaa kehittää didaktisia taitojaan varhaiskasvatuksessa.
Lisätietoja: ​Ydinsisällöt:- varhaiskasvatusikäisen lapsen kehitystä tukevan pedagogisen toiminnan suunnittelu- varhaiskasvatuksen kasvatusklassikot sekä pedagogiikka ja didaktiikka- eheyttäminen, eriyttäminen ja integraatio varhaiskasvatuksen oppimisympäristössä. ​Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu