Viittomakielen jatkokurssi

Takaisin

(5 op)

Opintojakso on tarkoitettu Viittomakielen perusteet -opintojakson suorittaneille sekä kaikille, jotka hallitsevat viittomakielen alkeita.

Opinnot kuuluvat Diakonia-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan koulutusten täydentäviin opintoihin ja ovat tarjolla Diakin avoimen amk:n opintoina.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Opiskelijat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Lastenohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2023
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.12.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua.
Osaamistavoitteet: ​ ​Opiskelija- osaa kommunikoida viittomakielellä erilaisten viittojien kanssa alkeistasolla
– ymmärtää suomalaisen viittomakielen kielellisen vaihtelun
– osaa kasvattaa viittomavarastoaan
– osaa muodostaa helppoja lauseita omasta arkipäivän tilanteista
– ymmärtää selkeää viittomista, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja asioita- tuntee vuorovaikutuksen periaatteet viittomakielisessä keskustelussa
– osaa hyödyntää kielenkäyttäjänä tietämystä kuurojen kulttuurista ja historiasta
– pystyy esittämään, keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia tutuissa arkielämän tilanteissa.

Lisätietoja: ​Ydinsisällöt:- viittomakielinen vuorovaikutus
– erilaiset viestijät ja viittomiston variaatio
– arkielämän viittomisto: koti, perheen arki, asiointi, vapaa-aikaa, kulttuuria
– viittomakielen peruslausetyypit, tilankäyttö ja toimintaa kuvaavat viittomat
– viittomakielen kielitieto ja -taito- kulttuurisidonnainen vuorovaikutus
– viittomakielisen keskustelun elementit
– erilaiset viestintätilanteet. Opintojakso koostuu kahdesta osasta: VIJ01 Suomalainen viittomakieli 2 ja VIJ02 Viittomakieliset kommunikaatiotilanteet. Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu