Viittomakielen jatkokurssi

Takaisin

(5 op)

​Opintojakso on tarkoitettu viittomakielen peruskurssin käyneille sekä kaikille, jotka hallitsevat viittomakielen alkeita. Tavoitteena on saada lisää valmiuksia viittomakieliseen kommunikaatioon ja ymmärtää kuurouteen ja viittomakielisyyteen liittyvät käsitteet. Tavoitteena on ymmärtää viittomakielisessä yhteisössä esiintyvä kielellinen vaihtelu sekä antaa lisää rohkeutta käyttää viittomakieltä erilaisissa tilanteissa.

Opinnot kuuluvat Diakonia-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan koulutusten täydentäviin opintoihin ja ovat tarjolla Diakin avoimen amk:n opintoina.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Lastenohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.12.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 17.12. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija
– osaa kommunikoida viittomakielellä erilaisten viittojien kanssa alkeistasolla
– ymmärtää suomalaisen viittomakielen kielellisen vaihtelun
– osaa kasvattaa viittomavarastoaan
– osaa muodostaa helppoja lauseita omasta arkipäivän tilanteista
– ymmärtää selkeää viittomista, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja asioita- tuntee vuorovaikutuksen periaatteet viittomakielisessä keskustelussa
– osaa hyödyntää kielenkäyttäjänä tietämystä kuurojen kulttuurista ja historiasta
– pystyy esittämään keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia tutuissa arkielämän tilanteissa
Lisätietoja: ​Ydinsisällöt – viittomakielinen vuorovaikutus
– erilaiset viestijät ja viittomiston variaatio
– arkielämän viittomisto: koti, perheen arki, asiointi, vapaa-aikaa, kulttuuria
– viittomakielen peruslausetyypit, tilankäyttö ja toimintaa kuvaavat viittomat
– viittomakielen kielitieto ja -taito
– kulttuurisidonnainen vuorovaikutus
– viittomakielisen keskustelun elementit
– erilaiset viestintätilanteet

Opintojakso koostuu kahdesta osasta: VIJ01 Suomalainen viittomakieli 2 ja VIJ02 Viittomakieliset kommunikaatiotilanteet. Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu