Viittomakielen perusteet

Takaisin

(5 op)

​Opi viittomaan! Tällä avoimen amk:n opintojaksolla opit käyttämään viittomakielen alkeita. Opintojakso koostuu seuraavista teemoista: tervehtiminen, esittäytyminen, ajanilmaisut, viittoman rakenne, tekijä-, esine-, aika- ja aineviittomat.
Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan täydentäviin ammatillisiin opintoihin ja se on sopii kaikille viittomakielestä kiinnostuneille.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Papit, Opiskelijat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Lastenohjaajat
Aika ja paikka: Kevät ja Syksy 2023
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.7.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija
– osaa ilmaista itseään visuaalisesti
– osaa arkitilanteiden perusviittomistoa suomalaisella viittomakielellä
– osaa muodostaa yksinkertaisia viittomakielisiä lauseita
– ymmärtää suomalaisen viittomakielen perusilmaisuja, sekä kuvailevia ilmaisuja hitaasta ja selkeästä lähteestä
– tietää perusasioita viittomakielisten tapakulttuurista- tuntee kuurojen historian Suomessa- ymmärtää kuurojen kulttuurin ja historian merkityksen viittomakielen kehityksessä.

Lisätietoja: Ydinsisällöt:- viittomakielinen ilmaisu
– arkielämän viittomisto: perhe, lähiympäristö, kodin arki, asiointi
– viittoman rakenne ja peruslausetyypit
– helppojen viittomakielisten tekstien ymmärtäminen
– viittomakielisten tapakulttuuri osana kohtaamista- kielen ja kulttuurin yhteys viittomakielisten kulttuurihistoriaan
– kuurojen yhteisö ja asema. ​Opintojakso koostuu kahdesta osasta: VKP01 Suomalainen viittomakieli 1 ja VKP02 Kuurojen kulttuuri. Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu